„Romans na gałęzi” zwy­cięzcą konkursu „Nasze kuli­narne dziedzictwo”

„Romans na gałęzi” zwy­cięzcą konkursu „Nasze kuli­narne dziedzictwo”

10 i 11 czerwca w Mazo­wieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Płońsku odbyły się Mazowieckie Dni Rolnictwa, podczas których wyłoniono zwy­cięzców konkursu „Nasze kuli­narne dziedzictwo – smaki regio­nów”.

Organizatorem Konkursu, od­bywającego się pod Patronatem Mi­nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokal­nego wspólnie ze Związkiem Woje­wództw RP. Celem zorganizowanego już po raz XVII konkursu było wyło­nienie najlepszych regionalnych i lo­kalnych produktów, które podkreślają kulinarną wyjątkowość regionu. Zwy­cięzcą w kategorii produkt roślinny okazał się zgłoszony przez Stowarzy­szenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Bończa”- mus jabłkowo-gruszkowy o sympatycznej nazwie „Romans na gałęzi”. Warto podkreślić, że ten sam produkt został uhonorowany niedaw­no certyfikatem „Jabłko na widelcu” i oznaczony logiem – „Certyfikowany produkt lokalny”.

Wybór zgłoszonego produktu nie był przypadkowy. Kompozycja jabłkowo-gruszkowa jednoznacznie podkreśla nietuzinkowy charakter re­gionu warecko-grójeckiego, który ze względu na swoja specyfikę nazywa­ny jest Największym Sadem Europy. Komisja konkursowa jednogłośnie uznała, że produkt z Bończy wyróż­niała niebanalna kompozycja smako­wa, poszanowanie dla tradycji przy jednoczesnej świeżości ujęcia tematu oraz atrakcyjna forma prezentacji.

Warto dodać, że konkurs Na­sze Kulinarne Dziedzictwo jest próbą wykreowania produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjny­mi. Konkurs ma za zadanie wzbudze­nie większego zainteresowania wśród potencjalnych konsumentów, a w re­zultacie doprowadzenie do powsta­nia rynku turystyki kulinarnej, która w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Dla jednych ten trend jest związany ze stylem życia i zapew­nieniem sobie dostępu do zdrowej żywności bez dodatku chemii. Dla innych to sposób poznawania i cele­browania tradycji oraz dziedzictwa kulturowego. Coraz więcej turystów poszukuje tradycyjnych smaków i nie­powtarzalnego lokalnego kolorytu. Bądźmy więc dumni, że najsmaczniej­sze jabłka rodzą się właśnie na warec­kiej ziemi.

Redakcja

Udostępnij:
← Wielki "come back" Vivat Pułaski! Konferencja naukowa POLACY w AMERYCE →

Dodaj komentarz