Trwają prace przy modernizacji ulicy Fabrycznej

Trwają prace przy modernizacji ulicy Fabrycznej

W dniu 27 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robot Inżynieryjno–Drogowych w Grójcu  z Jasieńca. Wartość zadania to 2 253 864,08 zł brutto, a termin realizacji do 29.09.2017r. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa części ulicy Fabrycznej w Warce” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ulicy Krótkiej oraz części ulicy Fabrycznej w Warce”.

W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej długości blisko 600 mb i szerokości 6 m wraz z podbudową, chodnikami, zjazdami i zatoką postojową z kostki betonowej. Ponadto wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej oraz nowe oświetlenie uliczne. W ramach  inwestycji wykonane zostanie nowe oznakowanie pionowe i poziome w tym progi zwalniające wg zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

W ramach niniejszego zadania wykonana zostanie przebudowa rowu wzdłuż ulicy Krótkiej na rów kryty na długości ponad 200 mb – zabudowa kolektora ze studniami, wraz z wykonaniem przepustów, w tym wymianą przepustu pod jezdnią.

Gmina Warka informuje, że w trakcie realizacji inwestycji przebudowana zostanie sieć energetyczna średniego napięcia i niskiego napięcia.

Udostępnij:
← Biegiem na kolejne biegowe Grand Prix Warki! Przepyszne "Jabłko na Widelcu 12"... jabłuszka w cieście... →

Dodaj komentarz