Inwestycje w Gminie Warka w latach 2010-2017 – Infrastruktura sportowa, rekreacyjna i turystyczna

Inwestycje w Gminie Warka w latach 2010-2017 – Infrastruktura sportowa, rekreacyjna i turystyczna

Ostatnie 7 lat pracy obecnego samorządu pokazały, że Gmina Warka ciągle się zmienia. Jest to efekt skutecznych i wytrwałych działań Burmistrza Warki Dariusza Gizki wraz z całym samorządem. Dzięki wzorcowej współpracy systematycznie realizowane są inwestycje infrastrukturalne oraz przygotowywane projekty nowych przedsięwzięć. Priorytetem są inwestycje poprawiające standard życia mieszkańców, zapewniające bezpieczeństwo oraz poprawiające wizerunek Warki.

Lata 2010-2017 były rekordowe w zakresie wartości wykonanych inwestycji i remontów na terenie miasta i gminy Warka, które wyniosły ponad 112 mln. zł.

Za „Kurierem Wareckim” chcemy zaprezentować Państwu najważniejsze zrealizowane inwestycje i zadania w zakresie infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowo-społecznej, sportowej i rekreacyjnej, turystycznej oraz związane z bezpieczeństwem Mieszkańców.

Najważniejsze inwestycje prezentuje poniższa mapa.

Kilka dni temu prezentowaliśmy na łamach portalu INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ (kliknij tutaj), INFRASTRUKTURĘ KOMUNALNĄ (kliknij tutaj) oraz INFRASTRUKTURĘ OŚWIATOWĄ I SPOŁECZNĄ (kliknij tutaj).

Dziś czas na INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ, REKREACYJNĄ I TURYSTYCZNĄ.

Samorząd Gminy Warka ciągle dąży do rozszerzenia infrastruktury sprzyjającej aktywności mieszkańców i coraz liczniej odwiedzających Warkę turystów. W ostatnich 7 latach w tym zakresie zrealizowano inwestycje o wartości ponad 5 mln. zł.

  1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce

Wartość zadania 1.576.955 zł

  1. Budowa boiska sportowego Orlik przy PSP nr 2

Wartość zadania 1.009.389 zł

  1. Budowa siłowni zewnętrznej przy „Dworku na Długiej”

Wartość zadania 60.282 zł

  1. Ochrona bioróżnorodności obszarów nadpilicznych

Wartość zadania 949.866 zł

  1. Warka turystyczną perłą Mazowsza

Wartość zadania 1.600.744 zł

Kolejny dział inwestycji – DZIAŁANIA ZWIĄZANA Z BEZPIECZEŃSTWEM oraz NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA… niebawem

Udostępnij:
← Wyrecytuj sukces w Lokalnym Konkursie Recytatorskim Warka w konkursie "Człowiek Roku 2017 w Powiecie Grójeckim" →

Dodaj komentarz