Ćwiczenia bojowe jednostek OSP gminy Warka

Ćwiczenia bojowe jednostek OSP gminy Warka

15 grudnia 2017 o godz. 12:00 rozpoczęły się ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie sortowni owoców GRUPY AGROKONARY. Jest to zespół obiektów hal z przeznaczeniem do sortowania i magazynowania owoców o pow. łącznej ok. 4300 m². W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP gm. Warka i PSP Grójec.

Celem ćwiczeń było: organizacja akcji ratowniczo-gaśniczej, sprawdzenie sprzętu i wyposażenia jednostek biorących udział w ćwiczeniach, doskonalenie współdziałania jednostek OSP, sprawdzenie systemów i urządzeń alarmowania i dysponowania jednostek OSP, sprawdzenia założeń operacyjnych w zakresie alarmowania i dojazdu, organizacja łączności między działającymi jednostkami.

Ćwiczeniami kierowali kpt. Daniel Wójtowicz z Wydziału Operacji Komendy Powiatowej PSP w Grójcu, dh Robert Jagiełło OSP Warka, oraz Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP Henryk Fudecki.

Założeniem łączonych ćwiczeń było zwarcie w instalacji elektrycznej w wyniku której doszło do pożaru i zadymienia w pomieszczeniach kontroli i chłodni. Pożar szybko rozprzestrzenia się. Nie wszyscy pracownicy ewakuowali się z obiektu. Z informacji uzyskanych od pracowników wewnątrz budynku przebywa  jeszcze jedna osoba w pomieszczeniach w których doszło do pożaru. Zagrożona jest część biurowa, magazyn owoców i sortownia. Organizacja zaopatrzenia wodnego możliwa jest na podstawie zbiornika wodnego zlokalizowanego w odległości ok. 200 m. od miejsca pożaru.

Informacja o zaistniałym pożarze zostaje przekazana do SKKP przez pracownika zakładu. Dyżurujący Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu zadysponował zastępy z JRG Grójec, jednostki z OSP z KSRG: Warka, Grzegorzewice, Gąski oraz pozostałe jednostki z OSP z terenu gminy (Ostrołęka, Michalczew, Branków, Konary, Laski, Nowa Wieś, Opozdżew, Piaseczno i Michałów Dolny).

Podsumowania ćwiczeń dokonał z-ca Kom. Powiat. PSP w Grójcu bryg. Bogusław Sikorski , kpt. Daniel Wójtowicz z Wydziału Operacji Komendy Powiatowej PSP w Grójcu oraz Burmistrz Warki Dariusz Gizka. Tegoroczne manewry obserwowali: komendant Gminny ZOSP RP Henryk Fudecki oraz insp. Ds. p-poż Wojciech Kanarek.

W imieniu Burmistrza Warki, Komendy Powiatowej PSP i Zarządu Gminnego ZOSP RP w Warce chcemy serdecznie podziękować przedstawicielom zarządu GRUPY AGOKONARY na czele z Prezesem Waldemarem Piliszkiem za udostępnienie obiektu w celu przeprowadzenia ćwiczeń oraz przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników ćwiczeń.

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Warce – Marian Górski

Udostępnij:
← Uczcili święto Babci i Dziadka w Bajkowym Statku Znamy laureatów konkursu Echa Dnia "Człowiek Roku 2017" →

Dodaj komentarz