Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej Warce

Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej Warce

Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej Warce w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20 maja 2018 to najważniejsze i największe wydarzenie w historii Warki

Z historii Warki i wareckiego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej

Lokacja Warki nastąpiła wg wielu źródeł pomiędzy rokiem 1284 a 1321. Po włączeniu Mazowsza do Korony (1529) Warka stała się miastem królewskim. Franciszkanie do Warki przybyli za przyczyną Katarzyny z Boglewic Trzebińskiej ok. 1626 r., przywieźli oni ze sobą obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wznoszenie obecnej świątyni murowanej rozpoczęto w 1632 r., a ukończono w roku 1746. W klasztorze wareckim w latach 1726-1728 przebywał O. Rafał Chyliński, heroicznie troszcząc się o ubogich mieszkańców Warki – beatyfikowany 9 czerwca 1991 r. przez św. Jana Pawła II. Do franciszkańskiej szkoły przyklasztornej uczęszczał bohater dwóch narodów: Polski i Stanów Zjednoczonych Kazimierz Pułaski. Cała rodzina Pułaskich mieszkała w Warce w swoim pałacu na Winiarach. Drugi dom Pułaskich był w Warszawie. Pułascy byli bardzo pobożni i zaangażowani w życie Kościoła i Ojczyzny.

Warka znacznie ucierpiała w czasie rokoszu Zebrzydowskiego w roku 1607. Najazd szwedzki w drugiej połowie XVII w. przyniósł miastu ogromne szkody. Szwedzi wraz z niemieckimi najemnikami zrabowali i spalili Warkę, pozostało tylko 17 domów, w tym cudownie od pożaru ocalały konwent braci mniejszych wraz z cudownym obrazem Matki Bożej. W drugiej połowie XVII w. wizerunek Jezusa i Matki Bożej ozdobiono srebrnymi, trybowanymi sukienkami i koronami, co było oznaką wielkiej czci i kultu. Kiedy zawiązała się Konfederacja Barska (1768-1772) członkowie jej, w tym starosta warecki Józef Pułaski i trzech jego synów: Franciszek, Kazimierz i Antoni z oddziałem konfederatów uroczyście przyjęli szkaplerz święty w kościele franciszkańskim w Warce, oddając się pod opiekę Matki Bożej i ślubując przed Jej obrazem wierność Bogu i Ojczyźnie. W podziemnych kryptach kościoła spoczywają szczątki matki Kazimierza Pułaskiego Marianny, która zmarła w Warszawie, ale zgodnie z jej wolą została pochowana w kościele franciszkańskim w Warce.

Kościół franciszkański do 1830 r. służył jako garnizonowy dla polskich żołnierzy rakietników rezydujących w Warce. Żołnierze, co niedziele i święta w ordynku wojskowym uczęszczali na nabożeństwa odprawiane przez zakonników. Wareccy rakietnicy wzięli udział w Powstaniu Listopadowym pod dowództwem gen. Józefa Bema, bijąc się pod Grochowem. Do Warki już nie wrócili. Mieszkańcy Warki spalili koszary, „aby tam, gdzie przebywały wojska polskie, wróg nie rezydował”. Za karę rząd carski zabrał z kościoła dzwony.

Po powrocie z Syberii, częstym bywalcem na plebani, był bohater Powstania Listopadowego Piotr Wysocki. Przed Powstaniem Styczniowym 1863 r., z jego inicjatywy okoliczni obywatele ziemscy postanowili uczcić szczątki książąt mazowieckich znajdujące się w ruinach klasztoru dominikańskiego: Trojdena I (zm. w 1341r.), Ziemowita II (zm. w 1343r.) i Danuty Anny, żony Janusza I, a córki ks. litewskiego Kiejstuta (siostry Witolda) i przenieść je do kościoła księży franciszkanów.

Kościół i klasztor był w posiadaniu franciszkanów do 29 listopada 1864 r. tj. do czasu kasaty zakonu i usunięcia ich z budynku. Likwidacja zakonu była wynikiem represji i zemsty za patriotyczną postawę franciszkanów w czasie Powstania Styczniowego. Franciszkanie dobrze zasłużyli się dla rozwoju życia religijnego i oświaty w Warce. Byli ostoją wiary i patriotyzmu.

Po Powstaniu Styczniowym proboszcz parafii św. Mikołaja wraz z mieszkańcami Warki, aby ratować klasztor pomalowali ołtarze na czarno. Całe duszpasterstwo zostało przeniesione do kościoła pofranciszkańskiego.

Władysław Matlakowski (1850-1895) pisał: „Dawniej było tu silne tętno życia i płynęła chwała Boża, szczególniej podczas Adwentu, Majowego Nabożeństwa i na rozgłośny odpust na Matkę Boską Szkaplerzną. Mury nie były w stanie pomieścić tłumów ludu, który przybywał zapisując się do Bractwa Szkaplerza”. Przed obliczem Matki Bożej Szkaplerznej modliły się niezliczone rzesze wiernych, wypraszając i otrzymując dla siebie łaski. Udokumentowane są trzy przypadki cudownych uzdrowień.

Agresja Niemiec hitlerowskich zniszczyła Warkę, zapisując się w jej dziejach jako największe nieszczęście. Walki na przyczółku warecko – magnuszewskim w 1944 r. przyniosły prawie zagładę miastu. Kościół franciszkański z obrazem Matki Bożej ocalał mimo, iż specjalnie był bombardowany.

Obecnie kult nabiera rozmachu, czego dowodem jest: ufundowanie złotych koron ze złotych wot, odnowienie i ozdobienie szlachetnymi kamieniami sukienek. Cudowny obraz Matki Bożej umieszczony jest w kasecie pancernej i ognioodpornej, zasłaniany ofiarowanym ze względu na miłość do Matki Bożej drugim obrazem przedstawiającym Maryję z dzieciątkiem i Jana Chrzciciela pędzla wybitnego malarza z 1630 roku Antona van Dycka – ucznia Rubensa. Skomponowane zostały dwie intrady na odsłonięcie i zasłonięcie obrazu. Od wielu lat odmawiana jest Nowenna do Matki Bożej. Odbywają się procesje z wizerunkiem Matki Bożej podczas, których mieszkańcy Warki oddają się pod opiekę Bożej Rodzicielki.

W kościele znajdują się relikwie Świętego Jana Pawła II, Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, błogosławionego Rafała Chylińskiego, błogosławionej Klary Ludwiki Szczęsnej, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Ten piękny obiekt wpisany jako dobro kultury w rejestrze zabytków, posiada wielką wartość artystyczną, historyczną i naukową. Posiada niezwykle cenne stałe i ruchome elementy zabytkowe od XVI w. Oprócz ogromnych walorów artystycznych i historycznych, kościół ten jest w posiadaniu skarbu największego, jakim jest obraz Matki Bożej z XVI w. czczony tu przez kolejne pokolenia.

 

Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski we wrześniu 2017 r. w odpowiedzi na wielotysięczne prośby podjął decyzję o koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Wyznaczono termin Uroczystości na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 2018 r. na godz. 18. 00. Będzie to wielkie historyczne wydarzenie, w którym Warka, cała Ziemia Warecka i Archidiecezja Warszawska odda cześć Bogurodzicy, Niepokalanej Matce Kościoła w znaku naszego Obrazu. Będziemy dziękować Matce Bożej za Jej opiekę, za wszystkie łaski otrzymywane przez 400 lat. Będzie to okazja, by zawierzyć Matce Kościoła i naszej Królowej losy Ojczyzny, Europy i Świata. To także wielka promocja samej Warki, firm wareckich i mieszkańców.

Wspólnie przygotujmy uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce wraz z Komitetem Koronacyjnym zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe związane z przygotowaniem i organizacją tak wielkiej uroczystości. Wiąże się to m.in.: z odnowieniem kościoła, zmianą oświetlenia – zakupem kryształowego żyrandola i kinkietów, zakupem stacji Drogi Krzyżowej z XVII w., wykonaniem wielu kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej, remontem zabytkowego ogrodzenia kościoła od ul. Franciszkańskiej, przygotowaniem placu z nagłośnieniem i obsługą, wydrukowaniem plakatów, zaproszeń, folderów, korespondencją oraz przygotowaniem agapy dla wszystkich uczestników uroczystości.

Obecnie dzięki ofiarności darczyńcy (parafianina) trwają prace renowacyjno – konserwatorskie ołtarza głównego, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie kościoła, odbywa się peregrynacja dużej kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w parafiach należących do dekanatu wareckiego oraz wędrówka małych kopii od domu do domu wśród mieszkańców parafii – w sześciu rodzinach dziennie. W środy trwa Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej przed Cudownym Obrazem, szczególnie w intencji przygotowania parafian i całej Warki do uroczystości koronacji. W ramach tej Nowenny odczytywane są podziękowania i prośby z księgi wyłożonej na końcu kościoła. Trwają działania nad objęciem honorowych patronatów nad uroczystościami przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Przygotowywany jest szczegółowy program uroczystości.

19 lutego w Kurii Metropolitalnej w Warszawie odbyło się spotkanie z J. E. ks. Kazimierzem Kardynałem Nyczem Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. W spotkaniu uczestniczyli ks. kanonik Grzegorz Krysztofik proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce i członkowie Komitetu Koronacyjnego. Podczas spotkania uzgodnione zostały szczegóły uroczystości koronacyjnej obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce.

Na dzień dzisiejszy Patronat Honorowy nad uroczystościami potwierdzili:

 • Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP,
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP,
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
 • Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki,
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Marek Jurek – Prezes Prawicy Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu V kadencji, Poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Zdzisław Maszkiewicz – Senator IV kadencji, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

Udział w Komitecie Honorowym potwierdzili:

 • Dariusz Gizka – Burmistrz Warki,
 • Teresa Knyzio – Wiceburmistrz Warki.

Patronat medialny nad uroczystościami objął

 • TVP3 Warszawa,
 • Tygodnik Katolicki Niedziela,
 • Gość Niedzielny,
 • Nasz Dziennik,
 • Tygodnik „Solidarność”,
 • Jabłonka,
 • Kurier Warecki,
 • Nowe Echo Warki,
 • www.warka24.pl.

Ksiądz Krzysztof Ołdakowski dyrektor Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia w rozmowie telefonicznej zapewnił o „godnej obsłudze uroczystości koronacyjnych”.

Bardzo serdecznie dziękujemy parafianom z Kaliny za ufundowanie jednej stacji Drogi Krzyżowej w związku z nawiedzeniem kopii małej Obrazu Matki Bożej Wareckiej oraz anonimowej rodzinie za ufundowanie kolejnej stacji Drogi Krzyżowej.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary firm wareckich oraz osób indywidualnych na rzecz przygotowania koronacji:

 • Grażyna Wojtas Księgarnia Szkolna,
 • Violetta i Jarosław Więckowscy,
 • Dariusz Witkowski TRANS MED,
 • Mirosław Smogur ELMONT,
 • Andrzej Niemirski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowa Rodzina”,
 • Bank Spółdzielczy w Warce,
 • Bank Spółdzielczy w Jasieńcu filia w Warce,
 • WARWIN S.A.,
 • Grzegorz Więckowski, 
 • S. i A. Dębowscy EURODOM,
 • Elżbieta Rybarczyk Biuro Rachunkowe Accord,
 • Dariusz Gabler Usługi Motoryzacyjne,
 • Małgorzata Kaczmarek F.H. Pamiątki i upominki.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zakupiły okolicznościowo – pamiątkowe cegiełki a w szczególności:

 • Małgorzacie i Janowi Wasiakom z Kaliny,
 • Elżbiecie Dobrzyńskiej z Warszawy,
 • Małgorzacie i Leszkowi Chrzanowskim z Kaliny,
 • Barbarze Sobolewskiej z Warki,
 • Waldemarowi Tereszkiewiczowi z Warki,
 • Marii Strus z Warki,
 • Annie i Pawłowi Strusom z Warki,
 • Monice i Jarosławowi Wołosom z Warki,
 • Agacie i Andrzejowi Zarębom z Warki,
 • Stanisławie i Zbigniewowi Kwiczakom z Warki,
 • Marii i Jerzemu Milewskim z Kaliny,
 • Jolancie i Wiesławowi Czerwińskim z Konar,
 • Rodzinie Walczaków z Kaliny,
 • Wojciechowi Knyzio z Warki,
 • Edwardowi Strzeżkowi z Warki,
 • Andrzejowi Sobolewskiemu z Warki,
 • Danucie Sadowskiej z Konar,
 • Jadwidze Martyniak z Warki,
 • Katarzynie i Januszowi Kreczmańskim z Warki,
 • Iwonie i Grzegorzowi Stefaniak z Grabowa n. Pilicą,
 • Marii i Jerzemu Bieńkowskim z Warki,
 • Salicji i Bogdanowi Regulskim z Warki,
 • Wandzie Madej z Warki,
 • Marzenie i Grzegorzowi Nowakowskim z Bronisławowa,
 • Annie i Grzegorzowi Jakubowskim z Warszawy,
 • Marii Kamińskiej z Warszawy,
 • Rodzinie Wasiaków z Pni,
 • Zofii i Ryszardowi Morawskim z Kaliny.

Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce jest potwierdzeniem kultu trwającego prawie 400 lat, uroczystym oddaniem czci Zbawicielowi, Jego Matce z nadzieją na wzrost wiary i miłości mieszkańców Ziemi Wareckiej. To nasze pokolenie koronuje obraz Matki Bożej i tak uczczony przekazujemy przyszłym pokoleniom. Dlatego wspólnie przygotujmy uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce.

Okolicznościowo – pamiątkowe „cegiełki” o nominałach: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 zł  można nabyć w kancelarii parafialnej przy kościele Matki Bożej Szkaplerznej w godzinach 9-12 oraz u członków Komitetu Koronacyjnego. Od 25 lutego br. będzie można je nabyć także w kościele Matki Bożej Szkaplerznej po każdej Mszy św.

Można również przekazać darowiznę na konto o numerze: 23 1020 4317 0000 5002 0018 3582, z dopiskiem „Koronacja”.

Kontakt: kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 9-12, tel. +48 667-23-53

Andrzej Gut – Sekretarz Komitetu Koronacyjnego

 

Udostępnij:
Oddajmy hołd konfederatom! →

Dodaj komentarz