O stypendystach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” z CKZiU w Nowej Wsi

O stypendystach programu  „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” z CKZiU w Nowej Wsi

Jesteśmy dumni, że już kolejny, trzeci rok uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczą w projekcie „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest rozwijanie zdolności oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych z terenu województwa mazowieckiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego (stypendiów). Projekt pozwala uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych.

W roku szkolnym 2017/2018 stypendium otrzymali następujący uczniowie:

  1. Monika Papierowska – klasa III Technikum w zawodzie technik ekonomista,
  2. Weronika Zalewska – klasa III Technikum w zawodzie technik ekonomista,
  3. Dominika Michalak – klasa IV Technikum w zawodzie technik ekonomista,
  4. Paulina Kępka – klasa IV Technikum w zawodzie technik ekonomista,
  5. Aleksandra Krzyżanowska – klasa II Technikum w zawodzie technik ekonomista,
  6. Aleksandra Podsiadła – klasa III Technikum w zawodzie technik ogrodnik
  7. Rafał Kępka – klasa II Technikum w zawodzie technik ogrodnik.

Wszyscy stypendyści złożyli sprawozdanie z realizacji IPRZU za okres od 1 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. do .Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Za otrzymane stypendium (w wysokości 4786,00 zł na osobę) uczniowie zakupili m.in. laptopy, drukarki, literaturę fachową, materiały biurowe, uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach.

Gratulujemy wszystkim osiągniętego sukcesu i życzymy satysfakcji z poszerzania horyzontów nauki.

Maria Kocewiak

 

Udostępnij:
← Muzeum na targach turystycznych Zaprezentuj Niepodległościową twórczość →

Dodaj komentarz