Inwestycje w gminie Warka w 2018 roku

Inwestycje w gminie Warka w 2018 roku

Poniżej prezentujemy za „Kurierem Wareckim” część zaplanowanych na rok 2018 inwestycji – te, które już zostały zrealizowane, trwa ich realizacja lub są w trakcie postępowania przetargowego.

Inwestycje zrealizowane już w 2018 roku:

 1. Zatoki parkingowe przy ul. Polnej w Warce

Zakończono długo oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję polegającą na budowie zatok parkingowych wzdłuż ulicy Polnej. Dzięki temu przedsięwzięciu kierowcy mogą zatrzymywać swoje pojazdy nie zakłócając  bezpieczeństwa na drodze. Wykonana inwestycja umożliwia parkowanie wzdłużne na zatokach wykonanych z kostki betonowej.

Koszt wykonania to 45.870,76 zł.

 1. Dodatkowy chodnik przy ul. Fabrycznej w Warce

W celu poprawy komfortu pieszych podjęto decyzję o budowie dodatkowego chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej. Nowy odcinek łączy chodnik wykonany w ubiegłym roku w ramach inwestycji: „Rozbudowa części  ulicy Fabrycznej w Warce” z ulicą Obwodową.

Koszt wykonania to 12.959,59 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji w 2018 roku:

 1. Rozbudowa ulic: Niemojewskiej, Wąwóz, Solec w Warce

Koszt inwestycji 3.035.197,92 zł. Planowany termin zakończenia: 31.08.2018. Inwestycja w kwocie 1.347.105,00 zł dofinansowana z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

 1. Remont ul. Różanej w Warce

Remont drogi gminnej polegający na wykonaniu poszerzenia z 4m do 6m. Wartość robót: 41.368,42 zł. Planowany termin zakończenia: 30.05.2018.

 1. Odwodnienie ul. Parkowej w Warce

Wykonanie odwodnienia ul. Parkowej w Warce poprzez ułożenie korytek ściekowych. Wartość robót: 74.230,99 zł. Planowany termin zakończenia: 15.05.2018.

 1. Remont drogi gminnej we wsi Michałów-Parcele

Remont drogi o długości ok. 1990 mb. Planowany termin zakończenia: 31.07.2018.

 1. Modernizacja drogi gminnej we wsi Bończa

Remont drogi na odcinku 1560 mb. Wartość robót: 383.549,88 zł. Planowany termin zakończenia: 31.05.2018.

 1. Remont rowu we wsi Michałów Górny

Remont płytami ażurowymi trzech odcinków rowu o łącznej długości 49,5 mb. Wartość robót: 8.465,59 zł.

 1. Modernizacja drogi powiatowej Wrociszew-Palczew

Remont realizowany wspólnie przez Powiat Grójecki i Samorząd Warki. Wartość robót 198.137,63 zł. Planowany termin zakończenia: 31.05.2018.

 1. Modernizacja drogi powiatowej Pilica-Ostrołęka

Remont realizowany wspólnie przez Powiat Grójecki i Samorząd Warki. Wartość robót 321.719,00 zł. Planowany termin zakończenia: 31.05.2018.

 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 731 – Puławska, na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Pruskiej

Zadanie realizowane przez MZDW, przy wsparciu Samorządu Warki. Wartość robót 829.183,77 zł. Planowany termin zakończenia: 30.06.2018.

 1. Remont drogi wojewódzkiej nr 731 w m. Grzegorzewice/Lechanice

Samorząd Województwa Mazowieckiego unieważnił przetarg na remont drogi. Burmistrz Warki spotkał się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i Dyrektorem MZDW w Warszawie w sprawie w/w zadania i uzyskał zapewnienie ogłoszenia ponownego przetargu.

 1. Remont cząstkowy nawierzchni ulic gminnych na terenie miasta Warka

Koszt realizacji zadania: 99.187,20 zł. Planowany termin zakończenia: sukcesywnie do 30.11.2018.

 1. Remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Warka

Koszt realizacji zadania: 73.824,60 zł. Planowany termin zakończenia: sukcesywnie do dnia 30.11.2018.

 1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Warka

Koszt realizacji zadania:  185.730,00 zł. Planowany termin zakończenia: sukcesywnie do dnia 30.11.2018.

 

Poniżej przedstawione inwestycje są w trakcie postępowania przetargowego. Termin zakończenia: 31.07.2018, z wyjątkiem inwestycji „19” – 31.08.2018

 1. Budowa chodnika na ul. Jesiennej oraz na ul. Ciemniewskiego w Warce
 2. Remont chodnika przy ul. Turystycznej w Warce
 3. Budowa chodnika na ul. Kononowicza w Warce
 4. Remont ulic: Broniewskiego, Sienkiewicza i Prusa w Warce
 5. Remont drogi gminnej destruktem bitumicznym w miejscowości Laski (ul. Lipowa)
 6. Remont drogi gminnej destruktem bitumicznym w miejscowości Murowanka
 7. Remont drogi gminnej w Lechanicach (dywanik asfaltowy)
 8. Remont drogi wewnętrznej w Budach Michałowskich (dywanik asfaltowy)

 

Udostępnij:
← Dzieci z Warki w gronie najlepszych w powiecie Laur piękna dla Studia Urody Prestige z Grójca →

Dodaj komentarz