Uczeń CKZiU w Nowej Wsi przygotował najlepszy plan modernizacji gospodarstwa!

Uczeń CKZiU w Nowej Wsi przygotował najlepszy plan modernizacji gospodarstwa!

Już kolejny raz uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi udowodnił, że wie najlepiej jak zreformować gospodarstwo rodziców i zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie.

Fundacja im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowała już XXI edycję konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”. Podczas konferencji inauguracyjnej, która odbyła się 8 grudnia 2017 r. w SGGW w Warszawie, przedstawiono założenia konkursu oraz zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa. Główną nagrodą dla laureatów konkursu są indeksy uczelni rolniczych w Polsce.

Konkurs „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie – regionalnym – uczniowie przygotowywali projekt reformy dowolnego, istniejącego gospodarstwa. Gotową pracę należało przesłać do konkursowej komisji regionalnej, właściwej dla miejsca zamieszkania, do 2 marca 2018 r. W etapie ogólnopolskim, autorzy najlepszych prac, zakwalifikowanych do finału, przygotowują prezentację multimedialną, a następnie prezentują przed komisją finałową zgłoszony projekt.

13 kwietnia 2018 r. odbył się finał XXI edycji konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prof. dr hab. Kazimierz Tomala zwrócił się do finalistów tymi słowami: „wszyscy tu zgromadzeni jesteście wygranymi, jesteście najlepsi”.

Jednak najlepszy okazał się tylko jeden! Jakub Uljasz z klasy IV Technikum im. Tomasza Nocznickiego, kształcący się  w zawodzie technik ogrodnik, przedstawił swój projekt modernizacji gospodarstwa ojca przed komisją finałową w składzie: dr inż. Anna Grontkowska, dr inż. Grażyna Mastalerczuk, dr inż. Leszek Sieczko. Po prezentacji odpowiadał na pytania komisji ponad 40 minut. Wykazał się nie tylko ogromną wiedzą na przedstawiany temat, ale także elokwencją, poczuciem humoru i opanowaniem. Jego praca zdobyła uznanie komisji konkursowej i pozwoliła na zdobycie pierwszego miejsca. Tym samym Jakub uzyskał indeks na dowolną uczelnię rolniczą w Polsce.

Po ogłoszeniu wyników Jakub nie krył wzruszenia, radości i satysfakcji. Widać było, że praca w gospodarstwie rodziców i plany jego zreformowania to jego pasja i konkretny plan na przyszłość. Życzymy mu realizacji życiowych zamierzeń i osiągania dalszych sukcesów.

Zwycięstwo Jakuba Uljasza to oczywiście efekt jego wielotygodniowej pracy, w której wspierała go Maria Kocewiak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Połączenie wiedzy i doświadczenia mistrza z pomysłowością  i zapałem ucznia zaowocowało sukcesem na skalę kraju. Warto brać z nich przykład!

Ewa Malowaniec, Maria Kocewiak

Udostępnij:
← Piękne zakończenie drugiego sezonu Dobrych Wieczorów! Nasi opowiadali o działaniach lokalnych →

Dodaj komentarz