Nasi opowiadali o działaniach lokalnych

Nasi opowiadali o działaniach lokalnych

11 maja w Warszawie odbyło się posiedzenie najważniejszego organu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Rady Dyrektorów. Podczas spotkania
o Programie „Działaj Lokalnie” i jego wpływie na aktywizację społeczną opowiadali: Małgorzata Dąbrowska – przedstawicielka mieszkańców wsi Bończa, którzy kilkakrotnie byli grantobiorcami „Działaj Lokalnie” oraz Andrzej Zaręba – społeczny prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A., które od 13 lat jest operatorem Programu.

„Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) za pośrednictwem 72 Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie. Każda społeczność jest inna: różni są ludzie, którzy ją tworzą, różne ma zasoby, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy sami decydują co dla nich jest ważne i w danym miejscu naprawdę potrzebne. Program „Działaj Lokalnie” wspiera różnorodne przedsięwzięcia, które łączy idea dobra wspólnego i budowanie kapitału społecznego.

Spotkanie w warszawskiej siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności było doskonałą okazją, aby opowiedzieć Radzie Dyrektorów PAFW, jak duże znaczenie dla społeczności lokalnych ma Program. Historię Programu, jego wpływ na budowę kapitału społecznego i wyzwania na najbliższe lata przedstawili Paweł Łukasiak – prezes Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Paweł Zań – koordynator Programu. O roli Ośrodka Działaj Lokalnie i wpływie Programu na wzrost aktywności mieszkańców opowiedział Andrzej Zaręba a o realizacji lokalnych projektów i współpracy pomiędzy grantobiorcami a ODL-em – Małgorzata Dąbrowska. O tym, jak silnie Program „Działaj Lokalnie” wrósł w krajobraz gminy Warka i powiatu grójeckiego nie trzeba nikogo przekonywać, gdyż świadczą o tym liczby: 239 zrealizowanych lokalnych projektów, w 35 miejscowościach, przekazane dotacje na poziomie ok. 880 tys. zł a wartość zrealizowanych działań prawie 2 mln zł. To również szeroka współpraca z licznymi partnerami wśród których od lat są lokalne samorządy, w tym  Gmina Warka. Dziś trudno wyobrazić sobie pracę lokalnych społeczników bez wsparcia z tego właśnie Programu.

Warto zaznaczyć, że prezentacja Radzie Dyrektorów PAFW miała miejsce po raz pierwszy w 18-letniej historii „Działaj Lokalnie” i warto podkreślić, iż to przedstawiciele wareckiego ODL-u zostali zaproszeni do zaprezentowania jego efektów.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Zdjęcia: PAFW

Udostępnij:
← Uczeń CKZiU w Nowej Wsi przygotował najlepszy plan modernizacji gospodarstwa! Majowa zabawa przedszkolaków z „Bajkowego Statku” →

Dodaj komentarz