Muzeum Pułaskiego będzie współprowadzone przez Ministra Kultury

Muzeum Pułaskiego będzie współprowadzone przez Ministra Kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Grójecki będą współprowadzić Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

27 czerwca, na terenie muzeum Umowę podpisali: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotr Gliński, Starosta Grójecki Marek Ścisłowski, Wicestarosta Dariusz Piątkowski i Skarbnik powiatu Agnieszka Bilska, w obecności Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, dyrektora muzeum Iwony Stefaniak. Podczas uroczystego spotkania obecni byli również: Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Władysław Komorek, Wiceprzewodniczący Rady Michał Pruś i Teresa Bednarska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Promocji Powiatu Barbara Orłowska, pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownicy muzeum oraz wielu przedstawicieli mediów.

Podpisanie umowy miało miejsce w bibliotece pałacu Pułaskich. Wszystkich zebranych powitała dyrektor muzeum Iwona Stefaniak i oddała głos gospodarzowi spotkania Staroście Grójeckiemu Markowi Ścisłowskiemu, który podkreślił, jak ważny to moment dla muzeum i powiatu. Dziękował Panu Wicepremierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dr. hab. Piotrowi Glińskiemu za otrzymaną pomoc w prowadzeniu muzeum, dziękował również Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu i Posłowi RP Markowi Suskiemu, za poparcie inicjatywy powiatu.

„To, że społeczność lokalna dba o to miejsce, rozwinęła to miejsce (….) to olbrzymi argument ku temu, żeby właśnie takie instytucje wspierać, ponieważ my dzięki temu będziemy mogli rozszerzyć działalność tej instytucji jeszcze bardziej i zdynamizować, i podnieść poziom funkcjonowania polskiej kultury” – powiedział m.in. wicepremier Profesor Piotr Gliński. Dziękował za zaangażowanie Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu, Staroście Grójeckiemu Markowi Ścisłowskiemu, całej Radzie Powiatu i Iwonie Stefaniak – dyrektorowi muzeum. Wyraził nadzieję, że muzeum będzie dalej rozwijać swoją działalność, a podpisanie Umowy pozwoli nie tylko na lepsze funkcjonowanie instytucji, ale podniesie też rangę muzeum na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Po podpisaniu umowy głos zabrał również Marszałek Stanisław Karczewski, powiedział m.in.: „To ważny i dobry dzień dla muzeum, dla Polonii, ważny dzień dla władz powiatu grójeckiego, Warki, całego powiatu. Mam nadzieję, że goście będą tu przyjeżdżać, jest tu co zobaczyć, to ważne miejsce dla Polaków, a należy rozwijać kulturę w Polsce. (…) Ciągle mamy mało instytucji kultury. Dziękuję za dbałość o to miejsce Panu Staroście, Pani Dyrektor (…), to miejsce żyje, należy je rozwijać. Gratuluje, dziękuję, jestem przekonany, że muzeum będzie bogatsze i silniejsze. Cieszę się razem z Państwem”.

Na zakończenie spotkania dyrektor muzeum przypomniała krótko działalność instytucji i zaprosiła wszystkie media do promowania muzeum.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego ma ponad 50-letnia historię. Kultywuje pamięć o polsko-amerykańskim bohaterze Kazimierzu Pułaskim, zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych, historii Warki i regionu. Od 1999 r. jest pod opieką samorządu Powiatu Grójeckiego. W latach 2008-2015 przeszło proces rewitalizacji i stało się jednym z najatrakcyjniejszych obiektów muzealnych na południowym Mazowszu.

Dostrzegając szczególną potrzebę ochrony materialnego dziedzictwa po polsko-amerykańskim bohaterze walk o niepodległość obu narodów – Kazimierzu Pułaskim oraz innych wielkich Polakach, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam działali na rzecz obu narodów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o współprowadzeniu z Powiatem Grójeckim Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. W ramach podpisywanej umowy, w 2018 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na muzeum kwotę nie mniejszą niż 350 tys. zł, a od 2019 r. co najmniej 700 tys. zł rocznie. Umowa będzie obowiązywała do końca 2028 roku. Muzeum będzie mogło – poza konkursem – ubiegać się o dotacje celowe MKiDN.

 Info.muzeum

Fot. R. Donica

 

Udostępnij:
← Zakończenie sezonu w Klubie Sportowym Warka   Moderato zachwyca musztrą i muzyką! →

Dodaj komentarz