Absolutorium dla Burmistrza Warki

Absolutorium dla Burmistrza Warki

W czwartek, 21 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej w Warce radni jednogłośnie przyjęli uchwałę udzielającą Burmistrzowi Warki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwałę przyjęto po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Warka za 2017 r., sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r., informacją o stanie mienia gminy Warka za 2017 r., sprawozdaniem finansowym gminy Warka za rok 2017, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Burmistrza Warki sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Warka za 2017 r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej były pozytywne.

Burmistrz prawidłowo zrealizował budżet, czyli zgodnie z prawem wydatkował publiczne pieniądze. Udzielone absolutorium jest wyrazem uznania dla jego działalności w minionym roku.

Urząd Gminy

Udostępnij:
← Spływaj… byle czym i zgarnij 1000 zł! Jest wakacyjny, lipcowy numer „Kuriera Wareckiego” →

Dodaj komentarz