Kolejna duża dotacja dla Gminy Warka

Kolejna duża dotacja dla Gminy Warka

W czwartek 28 czerwca 2018 r. Burmistrz Warki Dariusz Gizka w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie podpisał umowę w ramach wieloletniego rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Gmina Warka uzyskała dotację w wysokości 1.347.105 zł na rozbudowę ulic: Niemojewskiej, Wąwóz oraz Solec w Warce.

Zakres prac obejmuje rozbudowę ulic o łącznej długości 663 mb, budowę chodników oraz dodatkowych 26 miejsc postojowych. W ulicy Niemojewskiej zostanie przebudowane oświetlenie uliczne oraz w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zostanie wybudowane wyniesione przejście dla pieszych. W/w ulice zyskają nowe oznakowania pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W ulicy Solec zostanie wykonane przejście dla pieszych z wyspą dzielącą oraz próg zwalniający. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ul. Solec z ul. Nowy Zjazd stanowiącą drogę wojewódzką nr 730. W ramach inwestycji przebudowane zostaną kolizje teletechniczne oraz wodociągowe.

W ramach realizacji we wszystkich ulicach zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa.

Urząd Gminy

Udostępnij:
← Projekty Działaj Lokalnie na start 75. rocznica mordu na ulicach okupowanej Warki →

Dodaj komentarz