Seniorzy rozkwitają w gminie Warka

Seniorzy rozkwitają w gminie Warka

Gmina Warka jest liderem w regionie, jeśli chodzi o liczbę aktywnych seniorów. To osoby, które zrzeszają się w nieformalne grupy – jest ich w gminie Warka aż 11. Warto dodać, że jeszcze kilka lat temu były tylko 2 grupy. Wareccy seniorzy są pełni pomysłów, energii, chęci do rozwoju i działania na rzecz innych. Ten gwałtowny przyrost liczby aktywnych grup senioralnych wynika również z faktu, że mają one wsparcie i przyjazny klimat do działania ze strony władz Warki. Biorą także udział w projekcie Stowarzyszenia W.A.R.K.A. pt. „Liderzy zmian – Sieć Aktywnych Seniorów”, w ramach którego chcą tworzyć senioralne ciała konsultacyjno-doradcze we współpracy z wareckim samorządem.

Już kilka lat temu zauważono, że liczba osób starszych wzrasta. Jednocześnie potrzeby osób 60+ znacznie się zmieniły. Dziś osoby przechodzące na emeryturę nie chcą być odstawione na boczny tor. Chcą cieszyć się życiem, realizować pasje na które brakowało im czasu gdy ciężko pracowali, mają silną potrzebę bycia w grupie by czuć się potrzebnym i wartościowym. Taką właśnie możliwość dają im grupy senioralne. W gminie Warka działa ich aż 11: Michałowskie Poziomki, Aktywne Piaseczno, Grupa Seniora Złota Reneta z Ostrołęki, Klub Seniora Czerwone Jabłuszko przy OSP Nowa Wieś, Klub Złotego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce, Grupa Senioralna SPA Bończa, Grupa Młodzi Duchem z Michalczewa, Warecki Klub Seniora Radość z Życia, Grupa Seniora Kwitnąca Jabłoń z Konar, Starówka ze Starej Warki. Są to otwarte zrzeszenia, które wciąż przyjmują nowych członków. Osoby do nich należące potrafią się ze sobą dogadać, by np. wspólnie zorganizować sobie ogródek dla seniora, zadbać o miejsce spotkań, czy zorganizować sobie wyjazd do teatru. Nasz klub powstał w roku ubiegłym, a już należy do niego ponad 20 osób – to doskonała forma dla seniorów by zapomnieć o problemach i chorobach. I mamy wciąż nowe pomysły! – mówią z entuzjazmem liderki Klubu Seniora „Czerwone Jabłuszko” – Stanisława Róg i Halina Fruba.

Dzięki realnemu partnerstwu z samorządem Warki mamy możliwość aplikować i pozyskiwać środki zewnętrzne z rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS) – podkreśla Andrzej Zaręba społeczny prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A., które od kilku lat realizuje projekty senioralne. Warto też podkreślić, że są to dotacje wysokości już około pół miliona złotych – dodaje. Ze środków tych grupy realizują m.in. Inicjatywy Senioralne. Przykładem jest tu zakup, który służy możliwości organizowania zajęć w klubach senioralnych, chodzi o wyposażenia klubu – stoły, krzesła, nagrzewnice, oświetlenie, kuchnie gazowe, zastawy, czy miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu. Seniorzy dostrzegają wartość współpracy dlatego m.in. podejmowali się udziału w tzw. Inicjatywach Senioralnych, w których konsultowali swe wizje z Urzędem Miejskim a także wielokrotnie dostawali realne wsparcie przy realizacji swoich pomysłów.

Jednym z przykładów wsparcia przez Burmistrza działalności seniorów jest wyremontowanie budynku OSP Michalczew w ramach rządowego programu Senior+. Dzięki pozyskanej przez Gminę dotacji udało się wyremontować budynek wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zakupem wyposażenia. Będziemy mogli się teraz spotykać – nie jak dotychczas po domach, tylko w miejscu, które służy ogólnie społeczności. To duży dla nas komfort, bo do tej pory nie było ogrzewania w remizie, a przy organizacji warsztatów, imprez czy wykładów ma to dla osób starszych szczególne znaczenie. Bez pomocy gminy by się to nie udało.– podkreśla Barbara Cieślińska – liderka Klubu Seniora „Młodzi Duchem” z Michalczewa.  Burmistrz nigdy nie odesłał nas z kwitkiem – dodaje. Gmina stara się – w podejmowanych inwestycjach, myśleć o potrzebach seniorów dlatego przy nowych ścieżkach rekreacyjnych stają ławeczki, budowane są siłownie napowietrzne, czy wspomagane prace remontowe w świetlicach czy budynkach OSP w innych częściach gminy. Program Senior+ będzie funkcjonował w latach kolejnych, dlatego wareccy włodarze już myślą o możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na wsparcie miejsc przyjaznych seniorom.

Działalność seniorów to nie tylko spotkania w miejscu ich działania. To także szereg cyklicznych już  imprez, w których mogą brać udział dzięki temu, że warecki samorząd dostrzega wartość tej grupy mieszkańców. Organizowane są w Warce Dni Aktywnego Seniora, Olimpiady Senioralne, potańcówki z ludowymi kapelami czy wyjazdy do teatru. Nie zapomina się o seniorach przy doborze repertuaru na np. koncerty organizowane w Centrum Sportu i Rekreacji. Infrastruktura sportowa, która powstała w Warce w ostatnich latach jest do dyspozycji osób starszych, dzięki czemu mogą oni korzystać z aktywności fizycznej np. na boisku Orlik czy na stadionie lekkoatletycznym.

Seniorzy doceniają te działania, a jednocześnie pragną być partnerami w rozmowach z samorządem i przybliżać perspektywę osób starszych, aby można było jeszcze lepiej uwzględniać potrzeby całej populacji senioralnej w Gminie Warka. Dlatego wpadli oni na pomysł stworzenia – we współpracy z lokalnymi władzami – tzw. senioralnych ciał konsultacyjnych. W założeniu składałyby się one z kilku osób, które zbierają sprawy z różnych grup i indywidualnych osób starszych i potem reprezentowały je przed wareckim samorządem. Chodzi o to, aby w duchu dialogu omawiać potrzeby osób starszych i współpracować, bo seniorzy nie tylko chcą prosić, ale także mogą swoją niespożytkowaną energią społeczną wnieść dużo do funkcjonowania lokalnego środowiska.

Seniorzy są ważnym partnerem dla lokalnych władz, dlatego współpraca ta będzie się rozwijać, a seniorzy mogą liczyć na dalsze wsparcie w podejmowanych przez nich inicjatywach.

Udostępnij:
← Piłkarki z „dwójki” mistrzyniami gminy Warka Zapraszamy do gabinetu podologicznego w Warce →

Dodaj komentarz