Kronika policyjna i dwa słowa od Komendanta

Kronika policyjna i dwa słowa od Komendanta

W nocy z 5/6 października 2018 r. w Warce, nieznany sprawca dokonał kradzieży z zaparkowanego na przydrożnym parkingu pojazdu tupu bus, agregatu prądotwórczego i narzędzi budowlanych o wartości około 10 tys. złotych na szkodę firmy z Lublina. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców tego przestępstwa.

W nocy z 9/10 października 2018 r. w Warce nieznany sprawca pod nieobecność pracowników budowy i właściciela posesji dokonał kradzieży desek i innych materiałów budowlanych na szkodę mieszkańca gm. Warka. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców tego przestępstwa.

8 października 2018 r. funkcjonariusze Komisariatu Policji w Warce realizując materiały operacyjne podczas przeszukania jednego z domów w Piasecznie gm. Warka ujawnili kilka torebek z zawartością suszu roślinnego którym była marihuana. Ustalono, że ujawnione narkotyki należały do nieletniego mieszkańca wobec którego sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Grójcu Wydział Rodzinny i Nieletnich, o przestępstwo określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

DWA SŁOWA KOMENDANTA

Serdecznie Witam Czytelników „Kuriera Wareckiego” oraz wszystkich mieszkańców miasta  i gminy Warka.

Od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Kierujący pojazdami nie mają już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu. Każdy kierowca ma za to obowiązek posiadania przy sobie i okazania na żądanie uprawnionego organu tylko i wyłącznie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem. Zmiany te dotyczą pojazdów zarejestrowanych w Polsce. W związku z wątpliwościami i obawami niektórych kierowców dotyczącymi sytuacji uczestniczenia w kolizji drogowej (wypadku, w którym nie ma zabitych lub rannych) i związanych z tym zdarzeniem ewentualnych problemów w uzyskaniu niezbędnych informacji o pojeździe oraz polisie OC należy przypomnieć o tym, że każdy kierowca zgodnie z art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

  • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
  • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
  • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i policję,
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
  • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

W przypadku uczestniczenia w kolizji drogowej (wypadku, w którym nie ma zabitych lub rannych) kierujący pojazdami nie mają obowiązku wzywania Policji. Kierujący mogą poprzestać na spisaniu stosownego oświadczenia.

W celu uzyskania niezbędnych danych, a szczególnie informacji dotyczących pojazdu oraz polisy OC należy za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzić numer rejestracyjny spisany z tablicy rejestracyjnej pojazdu lub nalepki kontrolnej (lub nr VIN).

21 października policjanci Komisariatu Policji w Warce będą dbali o spokój i bezpieczeństwo wyborców oraz członków komisji wyborczych. Funkcjonariusze będą obecni w okolicach lokali wyborczych, dzięki czemu będzie można szybko reagować na każde naruszenie zasad demokracji. Wzmocnione patrole rozpoczną się już w dzień poprzedzający czyli w sobotę, z chwilą ogłoszenia ciszy wyborczej. Na ulicach obecna będzie większa niż zwykle liczba policjantów. Policja jest także przygotowana do sprawdzenia miejsc oddawania głosów w razie pojawienia się zagrożenia pirotechnicznego. Policjanci będą w stałym kontakcie z komisarzami wyborczymi w każdym z okręgów tak by móc szybko i stanowczo reagować na naruszenia prawa. Funkcjonariusze dyżury zakończą dopiero po przekazaniu głosów do Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą pilotować przewóz dokumentacji wyborczej.

W tym miejscu z okazji mijającej kadencji jeszcze raz chciałbym złożyć gorące podziękowania i wyrazy uznania dla Pana Burmistrza Miasta i Gminy Warka – Dariusza Gizki, Pani Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Warka – Teresy Knyzio, Przewodniczącej Rady Miejskiej – Pani Aldonie Rzeźnik oraz całej Radzie za poświęcenie i zaangażowanie we wspólną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Waszą pracą wielokrotnie pomagaliście i dzieliliście naszą troskę o lepsze jutro dla mieszkańców tej „Małej ojczyzny” jaką jest Gmina Warka. Wyrażam nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal przebiegać we wzajemnym zaufaniu i szacunku, a przyszłość przyniesie jeszcze więcej sposobności do wspólnego działania na rzecz mieszkańców miasta i gminy Warka. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz uzyskania satysfakcjonujących wyników w nadchodzących wyborach samorządowych. 

Z poważaniem,

Komendant Komisariatu Policji w Warce

podkom. Paweł Lewandowski

 

 

 

 

Udostępnij:
← Burmistrz Gizka z poparciem ponad 60% 45 lat CKZiU w Nowej Wsi! →

Dodaj komentarz