45 lat CKZiU w Nowej Wsi!

45 lat CKZiU w Nowej Wsi!

12 października Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. T. Nocznickiego obchodziło 45-lecie istnienia szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi i Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Izydora Oracza w Nowej Wsi. Część oficjalna obchodów Jubileuszu i Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w sali gimnastycznej Centrum. Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście: Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dr hab. Andrzej Pacholczak z SGGW w Warszawie, Starosta i Wicestarosta Powiatu Grójeckiego – Marek Ścisłowski i Dariusz Piątkowski, Radni Powiatu Grójeckiego – Barbara Kowalska (Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji), Wiesław Czerwiński oraz Andrzej Zaręba (jednocześnie Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”), Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Promocji Powiatu Grójeckiego, Szymon Cieślak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Warce, ks. Sławomir Paszowski – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, dr Artur Malowaniec – Główny Inspektor Lasów Państwowych, Agnieszka Łępicka, Alicja Gaj i Bogumiła Jadwiga Gaj Gajewska – przedstawicielki rodziny patrona szkoły Tomasza Nocznickiego, Dariusz Dylicki – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, Jan Madej – Delegat Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Grójeckiego na Walne Zgromadzenie, podkom, Paweł Lewandowski – Komendant Komisariatu Policji w Warce, Krzysztof Włodarczyk i Krzysztof Gacparski – przedstawiciele firmy PROCAM Polska sp. z o.o., Magdalena i Krzysztof Zatorscy – przedstawiciele firmy Dwa Jabłka sp. z o.o., Piotr Głogowski – przedstawiciel firmy Agrobard sp. j., Andrzej i Sławomir Dolińscy – właściciele Szkółki Drzew Owocowych „Dolińscy” w Worowie, Katarzyna Szczepańska – właścicielka Gospodarstwa Ogrodniczego w Goszczynie, Jacek Fiuczek – Agent Ubezpieczeniowy PZU S.A. oddział w Warce, Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w CKZiU w Nowej Wsi – Radosław Rak i Beata Skiba, dyrektorzy szkół oraz instytucji kulturalnych i oświatowych powiatu grójeckiego, byli dyrektorzy szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi – Otolia Świątkowska, Krystyna Gregorczyk, Jacek Domański i Danuta Borowiec.

Wszystkich zgromadzonych gości powitała obecna dyrektor szkoły Anna Dacka. Zwracając się do zebranych, podkreśliła nieocenioną rolę pamięci w życiu każdego człowieka, pozwalającej na dojrzałe spojrzenie w przeszłość i docenienie minionych wydarzeń oraz poznanych osób. Wyrazem szacunku dla osób tworzących historię szkoły w Nowej Wsi było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicami upamiętniającymi Eligiusza Gajewskiego i Tomasza Nocznickiego. Inne, wybitne postaci i wydarzenia z minionych czterdziestu pięciu lat istnienia szkoły, przypomniane zostały w prezentacji multimedialnej o historii szkoły. Symbolicznym pomostem pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością było uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, zobowiązujących się szanować tradycję, której częścią stali się podczas piątkowej uroczystości.

Serdeczne życzenia dla uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły z okazji Jubileuszu i Dnia Edukacji Narodowej złożyli zabierający głos goście. Każdy z nich zwracał uwagę na znaczenie edukacji w kształtowaniu kolejnych pokoleń Polaków, a w kontekście historii lokalnej – kolejnych pokoleń ogrodników i sadowników, rzetelnie i właściwie przygotowanych do zawodu dzięki kształceniu w Nowej Wsi. Szczególne słowa uznania skierowano pod adresem nauczycieli. Wyróżniający się pedagodzy oraz pracownicy obsługi i administracji uhonorowani zostali nagrodami, wręczonymi przez dyrektor Annę Dackę. Serdeczne podziękowania za wspieranie szkoły w zakresie realizacji różnych zadań pozadydaktycznych, w tym pomoc w organizacji Jubileuszu, otrzymały lokalne instytucje i firmy.

W części artystycznej zaprezentowano oryginalny program pt. „Wspomnienia zatrzymane w kadrze”, nawiązujący do historii szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi i przeżyć kolejnych pokoleń tutaj uczących się. Uroczystość uświetnił występ Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył z towarzyszeniem Karola Sionka. Artystka dysponująca najrzadziej spotykanym głosem kobiecym – sopranem spinto – zaprezentowała wiązankę pieśni żołnierskich i patriotycznych, arie operetkowe, piosenki popularne.

Miłym zakończeniem Jubileuszu 45-lecia szkoły i Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej było nastrojowe spotkanie w szkolnej stołówce. Emerytowani nauczyciele i pracownicy z rozrzewnieniem wspominali lata spędzone w szkole w Nowej Wsi, ale także podziwiali jej obecne oblicze i perfekcyjne przygotowanie uroczystości. Jak pokazało piątkowe popołudnie, w Nowej Wsi wszystko łączy się w spójną całość – codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wyjątkowymi, świątecznymi wydarzeniami, przeszłość z teraźniejszością, młodość z doświadczeniem. A wszystko skąpane w promieniach jesiennego słońca – tak ciepłych, jak atmosfera w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

Ewa Malowaniec

CKZiU w Nowej Wsi

Udostępnij:
← Kronika policyjna i dwa słowa od Komendanta Święty Polak Jan Paweł II        →

Dodaj komentarz