Warka na liście rankingowej w gronie gmin do dofinansowania

Warka na liście rankingowej w gronie gmin do dofinansowania

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego, ul. Dominikańskiej w Warce” znalazło się na liście rankingowej wniosków do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” ogłoszonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w dniu 13 listopada 2018 r.

Łączna wartość inwestycji to 2.037.798,89 zł, natomiast wnioskowana kwota dotacji to 1.018.899,00 zł.

Udostępnij:
← Zobacz wystawę fotografii w wareckiej bibliotece Adwent - czas przygotowania →

Dodaj komentarz