Pomoc prawna i obywatelska w Warce

Pomoc prawna i obywatelska w Warce

Na mocy porozumienia Burmistrza Warki z Zarządem Powiatu Grójeckiego kolejny rok w Warce będzie działała nieodpłatna pomoc prawna, poszerzona dodatkowo o pomoc obywatelską.

Przypomnijmy, że w roku 2018 działała taka pomoc w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” i urzędujący 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie prawnik udzielił aż 77 porad prawnych.

Rok 2019 przyniósł zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Teraz z takiej pomocy skorzystać może znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych (wystarczy podpisać pisemne oświadczenie, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika) oraz pomoc ta będzie udzielana w szerszym zakresie spraw. Ruszyła nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – która polega w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Nowością jest także możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

Zapraszamy do „Dworku na Długiej”:

– poniedziałek – porady prawne – 8:30-12:30 – adwokat Marcin Białecki

– wtorek – porady prawne – 8:30-12:30 – adwokat Marcin Białecki

– środa – porady obywatelskie – 8:00-12:00 – radca prawny Szymon Witczak

– czwartek – porady obywatelskie – 8:00-12:00 – radca prawny Szymon Witczak

– piątek – porady obywatelskie – 8:00-12:00 – radca prawny Szymon Witczak

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Udostępnij:
← Akcja krwiodawstwa w CKZiU w Nowej Wsi Lubią pomagać w Nowej Wsi →

Dodaj komentarz