Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Warka

Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Warka

Przypomnijmy, że od stycznia 2014 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Warka zajmuje się Związek Międzygminny Natura w skład którego poza naszą gminą wchodzą również: Chynów, Grójec, Jasieniec, Goszczyn, Belsk Duży, Błędów oraz Promna.

W listopadzie 2018 roku Związek rozstrzygnął kolejny przetarg na okres od 01.12.2018r. do 31.12.2019r. na odbiór odpadów komunalnych,
w którym firmy odbierające śmieci złożyły oferty znacznie wyższe w stosunku do wcześniejszego okresu. Wzrost ten spowodowany był m.in. następującymi czynnikami:

• bardzo duży wzrost w latach 2017-2018 z 74,26 zł na 140,00 zł opłaty środowiskowej za składowanie odpadów komunalnych wynikającej z Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz.U. z 29.12.2017 poz.2490 i Dz.U. z 16.11.2015 poz. 1875),

• bardzo duży wzrost w latach 2017-2018 z 233,00 zł na 327,98 zł opłaty za przyjęcie każdej tony śmieci w Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Radomiu (RADKOM) do której odpady komunalne z gminy Warka muszą zostać obowiązkowo dostarczone,

• duży wzrost w latach 2016-2018, z 4000 do 6000 ton rocznie ilości produkowanych w gminie Warka śmieci, co spowodowane jest w dużym stopniu przebywaniem na terenie gminy ponad 6 tys. cudzoziemców, którzy pracując w różnych branżach (m.in. handel, budownictwo, rolnictwo) produkują śmieci, a nie są zgłaszani do wnoszenia opłat,

• zgodnie z nową Ustawą konieczność wprowadzenia dodatkowej frakcji w segregacji odpadów (papier, tektura) co powoduje wzrost liczby kursów śmieciarek,

• wzrost cen paliwa, energii, kosztów pracy.

Związek Międzygminny Natura wobec powyższego zmuszony został do podjęcia uchwały o podwyżce cen dla odbiorców indywidualnych z 10 na 21 zł dla odpadów segregowanych oraz z 15 na 32 zł dla odbiorców niesegregowanych.

Informujemy, że Międzygminny Związek Natura prześle do wszystkich mieszkańców gminy Warka zawiadomienie o nowych stawkach za odbiór odpadów komunalnych, które obowiązują od 18 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku  z wyliczoną kwotą opłaty.

Urząd Miejski w Warce

Udostępnij:
← Warecka akcja na rzecz budowy hospicjum Kinowe hity w Warce →

Dodaj komentarz