Sołtysi wybrani

Sołtysi wybrani

Od 11 do 23 lutego mieszkańcy 46 sołectw w gminie Warka dokonali wyboru sołtysów i rad sołeckich w kadencji 2019-2022.

W niektórych o funkcję gospodarza ubiegało się kilku kandydatów, w innych pod głosowanie poddawano jedno nazwisko. Czasem wynikało to z braku zaangażowania społecznego, a innym razem ze szczerego przekonania o tym, że obecny sołtys świetnie wywiązuje się ze swojej roli. W niektórych sołectwach wybory były jedynie formą wyrażenia swojego poparcia i zaufania dla obecnego sołtysa, w innych trwała zażarta walka o funkcję i o wyniku decydowały pojedyncze głosy. W 15 sołectwach mieszkańcy dokonując wyboru, postanowili dać szansę nowym osobom, w 31 zdecydowano się na reelekcję. W gronie sołtysów jest 8 Pań z czego 2 będą pełniły swoją funkcję po raz pierwszy.

 1. Bończa – Dąbrowska Małgorzata
 2. Borowe – Szcześniak Robert
 3. Branków – Węgielska Maria
 4. Brzezinki – Michalak Bogdan
 5. Budy Michałowskie – Podymniak Tomasz
 6. Budy Opożdżewskie – Wasiak Katarzyna
 7. Dębnowola – Cieciora Tadeusz
 8. Gąski – Urbański Artur
 9. Gośniewice – Tomala Józef
 10. Grażyna – Wiadrowski Piotr
 11. Grzegorzewice – Nowak Norbert
 12. Gucin – Matys Jerzy
 13. Hornigi – Włodarczyk Mateusz
 14. Kalina – Wasiak Jan
 15. Kazimierków – Franczak Przemysław
 16. Klonowa Wola – Rudnicki Wojciech
 17. Konary – Sobieraj Tadeusz
 18. Krześniaków – Kozoń Sylwester
 19. Laski – Wroniewicz Mirosława
 20. Lechanice – Myszka Karina
 21. Magierowa Wola – Nowakowski Paweł
 22. Michalczew – Cieślińska Barbara
 23. Michałów Dolny – Kozłowski Krystian
 24. Michałów Górny – Marciszewski Grzegorz
 25. Michałów Parcela – Siadkowski Janusz
 26. Murowanka – Piwnicki Tomasz
 27. Niwy Ostrołęckie – Kociszewski Rafał
 28. Nowa Wieś – Stańczyk Kamil
 29. Nowe Biskupice – Rokita Agnieszka
 30. Opożdżew – Romanowski Daniel
 31. Ostrołęka – Anyszkiewicz Stanisław
 32. Ostrówek – Młynarczyk Zbigniew
 33. Palczew – Myśliborski Przemysław
 34. Palczew Parcela – Marciszewski Andrzej
 35. Piaseczno – Jagiełło Stanisław
 36. Pilica – Wargocki Konrad
 37. Podgórzyce – Szlązak Jacek
 38. Prusy – Gostkowska Malwina
 39. Przylot – Nadolny Adam
 40. Stara Warka – Przybylski Ryszard
 41. Stare Biskupice – Sulik Zbigniew
 42. Winiary – Janusik Jerzy
 43. Wichradz – Dobosz Robert
 44. Wola Palczewska – Migdalski Arkadiusz
 45. Wrociszew – Napiórkowski Dariusz
 46. Zastruże – Bernacki Mariusz

Przeprowadzone wybory i zbliżający się Dzień Sołtysa (11 marca) skłaniają do refleksji nad rolą sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Zazwyczaj oceniany przez pryzmat bohatera niewybrednych żartów – sołtysa Wąchocka, utrwala niesprawiedliwy obraz sołtysa jako nierozgarniętego, dobrodusznego prostaczka, który wieczorem zwija asfalt. Nic bardziej błędnego. Urząd sołtysa pojawił się na przełomie XI- XII wieku we wsiach lokowanych na prawie niemieckim. Jego znaczenie, rola oraz kompetencje zmieniały się i były ściśle związane z panującym ustrojem i sytuacją geopolityczną, ale warto pamiętać, że w przeciwieństwie do innych urzędów i instytucji, nawet radykalne zmiany pozostawiły funkcję sołtysa. Obecnie w ponad 40 tysiącach sołectw mieszka około 40% Polaków. W świetle przepisów prawa sołtys oraz członkowie rady sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym i bezpośrednim na czteroletnią kadencję. Sołtysi za wykonywaną pracę nie otrzymują stałego wynagrodzenia, wyjątek stanowi procent od kwartalnego inkasa podatków lokalnych.

W ramach wykonywanej pracy sołtysi nie są objęci ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Ustawa o samorządzie gminnym daje prawo radzie gminy do przyznania sołtysowi diety za udział w pracach na rzecz gminy oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Ale rola sołtysa nie może, albo raczej nie powinna ograniczać się do roli inkasenta. Sołtys to nie tylko bezpośrednie ogniwo łączące gminę z mieszkańcami wsi.  To osoba, która reprezentuje wieś  i buduje jej wizerunek. Jako „dobry gospodarz’’ zabiega o inwestycje w sołectwie, troszczy się o jego rozwój. Coraz częściej staje się też animatorem, mobilizującym do działania, osobą integrującą lokalną społeczność. Sołtys to funkcja bez szczególnego umocowania prawnego i bez szerokiego wachlarza narzędzi i atrybutów. O jego skuteczności i tym jak będzie sprawował swoją funkcję, jak nigdzie indziej, decydują i przesądzają nie tyle narzędzia, co charakter i osobowość. O wszystkim tym świetnie wiedzą mieszkańcy i dokonując wyboru mieli świadomość jakiego chcą gospodarza i jaki kandydat najlepiej wpisuje się w ich oczekiwania.

Z okazji zakończonych wyborów i Dnia Sołtysa, który obchodzimy 11 marca, gratulujemy sołtysom wyboru na stanowisko, życzymy  spokojnej i owocnej kadencji, wsparcia ze strony mieszkańców, wytrwałości w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz powodzenia w życiu prywatnym i wielu powodów do uśmiechu na co dzień.

 

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkich sołtysów oraz osoby zainteresowane organizacją życia sołeckiego, w imieniu Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową zorganizowaną pod patronatem Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie odbędzie się 23 marca w podwarszawskim Izabelinie. W gronie ekspertów i praktyków porozmawiamy, jak zbudować markę wsi, czy mieszkanie na wsi to dobry wybór i jak ewoluują wiejskie społeczności. Przedstawiciel władz samorządowych i państwowych przybliżą instrumenty rozwoju lokalnego oraz perspektywę wsparcia unijnego po roku 2020.

Szczegóły wydarzenia pod adresem www.soltysimazowsza.pl.

Małgorzata Dąbrowska

Udostępnij:
← Jest nowy Kurier Warecki Parkowanie w centrum Warki z ograniczeniem czasowym →

Dodaj komentarz