Zarząd Powiatu powołał nową Radę Muzeum

Zarząd Powiatu powołał nową Radę Muzeum

Zarząd Powiatu Grójeckiego powołał nową Radę Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego na lata 2019-2023. W jej skład oprócz przedstawicieli samorządu Powiatu Grójeckiego – starosty Krzysztofa Ambroziaka i członka Zarządu Andrzeja Zaręby oraz samorządu Gminy Warka – Wiceburmistrz Teresy Knyzio weszli: prof. dr hab. Zbigniew Wawer – historyk, dyrektor Łazienek Królewskich w Warszawie, prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Leszek Przybytniak – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dr Anna Rudek-Śmiechowska – historyk sztuki, Witold Bujakowski – konserwator zabytków, archeolog oraz Rafał Wróblewski – historyk i muzealnik.

Do zadań Rady należy: sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1 Ustawy o muzeach; ocenianie działalności muzeum, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego oraz opiniowanie rocznego planu działalności.

Info. Muzeum

Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak i Członek Zarządu Andrzej Zaręba
Udostępnij:
← Spotkanie ze Stanisławem Karczewskim Szkoła z Ostrołęki najlepsza po 7 rundach Ligi Szachowej →

Dodaj komentarz