Będą pieniądze na aktywność seniorów

Będą pieniądze na aktywność seniorów

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. rozpoczyna kolejną edycję projektu dla aktywnych osób 60+. Udało się na ten cel pozyskać środki zewnętrzne. Projekt obejmuje cały powiat grójecki, ale gmina Warka jest szczególnym miejscem – zlokalizowanych jest tu aż 11 klubów seniora. Działania dla seniorów finansowane będą z dotacji z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz wareckiego Samorządu. Osoby na emeryturze będą mogły dzięki temu brać udział w wykładach i szkoleniach, realizować autorskie inicjatywy społeczne, wydawać gazetę Aktywny Senior i bawić się podczas letniej imprezy integracyjnej pt. Seniorada.

Grupy senioralne są jednym z bardzo dobrych sposobów na utrzymanie aktywności osób starszych. To tu osoby starsze mogą przyjść, porozmawiać, spędzić czas w gronie osób o podobnych potrzebach i zainteresowaniach. Spotkanie w grupie to pretekst do wyjścia z domu, oderwania się od gotowania i sprzątania, czy codziennych problemów. To także miejsce, gdzie jest szansa na realizację pasji, na które nie było dotychczas czasu. Seniorzy wspólnie śpiewają, biesiadują, ale także realizują ciekawe pomysły i inicjatywy społeczne np. organizują zajęcia dla dzieci, dbają o świetlicę wiejską, wykonują ręcznie ozdoby, czy przygotowują przedstawienie teatralne. Wspólne przebywanie daje im energię i chęć do życia.

W gminie Warka funkcjonują: Michałowskie Poziomki, Aktywne Piaseczno, Grupa Seniora Złota Reneta z Ostrołęki, Klub Seniora Czerwone Jabłuszko przy OSP Nowa Wieś, Klub Złotego Wieku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce, Grupa Senioralna SPA Bończa, Grupa Młodzi Duchem z Michalczewa, Warecki Klub Seniora Radość z Życia, Grupa Seniora Kwitnące Jabłonie z Konar, Starówka ze Starej Warki. Łącznie działa tam około 200 osób. To właśnie takie zrzeszenia będzie wspierać Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Planowane działania są skierowane:

• po pierwsze, do osób które przewodzą grupom – na nich czekają m.in. 3 kilkudniowe szkoleniowe Zjazdy Sieci Aktywnych Seniorów,

• po drugie, do innych zaangażowanych seniorów – świadomych społeczników, którzy chcą pomagać innym osobom 60+ poprzez udział w wydawaniu Gazety Aktywny Senior czy zaangażowanie w Senioralnym Zespole Konsultacyjno-doradczym,

• i po trzecie, do wszystkich członków grup senioralnych, dla których organizowana jest letnia impreza integracyjna tzw. Seniorada, szkolenia dotyczące akceptacji starzenia i postrzegania osób starszych oraz konkurs na dofinansowanie Inicjatyw Senioralnych.

Dotacje jakie udaje się pozyskać Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. są wspólnym sukcesem. Zaangażowanie osób działających w grupach senioralnych przekłada się na to, że projekty o które wnioskuje Stowarzyszenie zyskują uznanie w oczach ekspertów przyznających dofinansowanie.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zachęca do współpracy. W projekcie mogą wziąć udział seniorzy, którzy dopiero planują założenie grupy senioralnej w swojej miejscowości.

Jeśli potrafisz zgromadzić min. 5 osób 60+ ze swojej miejscowości i chcesz skorzystać ze wsparcia – skontaktuj się z koordynatorkami projektu pod numerem 504 968 412 (Agata Sotek) lub 504 671 770 (Dorota Lenarczyk).

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Udostępnij:
← 40-ty numer Kuriera Wareckiego już jest! Rekolekcje w Warce i Konarach →

Dodaj komentarz