Warka pamięta… Katyń 1940… Smoleńsk 2010…

Warka pamięta… Katyń 1940… Smoleńsk 2010…

W piątek 12 kwietnia w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce i na starym wareckim cmentarzu przed pomnikiem „Krzyży Katyńskich” odbyły się miejskie uroczystości patriotyczne upamiętniające 79. rocznicę „Zbrodni Katyńskiej” i 9. rocznicę „Katastrofy Smoleńskiej”.  Mieszkańcy Warki pamiętają o tamtych tragicznych wydarzeniach i poległych rodakach.

W roku 1940, w lasach pod Katyniem, Ostaszkowem, Starobielskiem, Kozielskiem rozegrała się wielka tragedia narodu polskiego. Ponad 20 tysięcy naszych rodaków zostało bestialsko zamordowanych przez NKWD. Bez osądu, wyroku, winy rozstrzelano kwiat narodu – m.in. oficerów, lekarzy, profesorów…

W roku 2010 samolot z oficjalną polską delegacją udającą się na obchody rocznicy „Zbrodni Katyńskiej”, na czele której stał Prezydent RP uległ katastrofie w której zginęli wszyscy pasażerowie i cała załoga…

Wareckie uroczystości rozpoczęły się o godz. 14 w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce od krótkiego występu okolicznościowego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego pod kierownictwem Izabeli Góreckiej i Magdaleny Brzozowskiej. Mszę św. z udziałem Pocztów Sztandarowych koncelebrował proboszcz ks. Jarosław Kucharczyk wspólnie z ks. Grzegorzem Krysztofikiem i ks. Michałem Miecznikiem. Wśród przybyłych gości byli m.in. reprezentująca Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego Weronika Piwarska, Radny Sejmiku Mazowieckiego Leszek Przybytniak, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, w tym Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Teresa Knyzio, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Andrzej Zaręba, Przewodnicząca Rady Miejskiej Aldona Rzeźnik wraz z Radnymi: Jerzym Kołodziejskim, Pawłem Maciejewskim i Urszulą Orlik, Radny Powiatu Grójeckiego Cezary Kołodziejski, delegacja 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego na czele z mjr Danielem Simkowskim, Komendant Komisariatu Policji w Warce podkomisarz Paweł Lewandowski, Prezes Honorowy wareckiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Kazimierz Cegliński. Na zakończenie liturgii, przed tablicą upamiętniającą „Zbrodnię Katyńską” i „Katastrofę Smoleńską”, która odsłonięta została w kościele w 2016 roku, w imieniu mieszkańców Warki i całego powiatu grójeckiego znicze i kwiaty złożyli wspólnie Burmistrz Warki Dariusz Gizka i dowódca delegacji 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego – mjr Daniel Simkowski.

Dalsza część uroczystości odbyła się  przed „Krzyżami Katyńskimi” na starym wareckim cmentarzu. Rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie rys historyczny własnego autorstwa odczytał Kazimierz Cegliński Honorowy Prezes ZKRPiBWP Koło w Warce. Dla uczczenia pamięci zamordowanych w Katyniu oraz osób, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem żołnierze 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego przeprowadzili Apel Pamięci oraz oddali Salwę Honorową.

Następnie, licznie przybyłe delegacje, złożyły wiązanki przed „Krzyżami Katyńskimi” – pomnikiem, który upamiętnia wszystkich poległych w 1940 roku, w tym 7 mieszkańców ziemi wareckiej: Franciszka Bartczaka, Leopolda Gustawa Kosmalę, Władysława Luberta, Władysława Nędzi, Władysława Paczyńskiego, Jana Wojtalę oraz Stefana Leszka Marciniaka. Na zakończenie uroczystości, w imieniu wszystkich mieszkańców miasta i gminy Warka symboliczne znicze zapalili: Burmistrz Warki oraz dowódca delegacji 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego.

Poczty Sztandarowe uczestniczące w uroczystości:

  • Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk. Jana Kowalewskiego
  • Urząd Miejski w Warce
  • Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Warce
  • Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – Oddział Powiatowy w Grójcu
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Warce
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Warce
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. P. Wysockiego w Warce
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Pułaskiego w Warce
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Z. Nowickiego w Konarach
  • Liceum Ogólnokształcące im. P. Wysockiego w Warce

Organizatorzy uroczystości – Samorząd Miasta i Gminy Warka, 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk. Jana Kowalewskiego, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koło w Warce, Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej, Szkoła Podstawowa nr 1 im. P. Wysockiego oraz warecka Policja serdecznie dziękują wszystkim obecnym na uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę „Zbrodni Katyńskiej” oraz 9. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Udostępnij:
← Szkolna Liga Strzelecka na półmetku Konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę i Gaik” →

Dodaj komentarz