Młodzieżowa Rada Sołecka

Młodzieżowa Rada Sołecka

Młodzieżowa Rada Sołecka w Bończy została powołana uchwałą zebrania wiejskiego jako organ doradczy. MRS będzie uczestniczyła we wszystkich zebraniach wiejskich jako element pomocniczy i wspierający, ale bez prawa do uczestnictwa w głosowaniu ze względu na wiek, ponadto jako grupa nieformalna będzie realizowała projekty jej dedykowane.

Jaki jest cel powołania Rady? Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Sołeckiej jest pobudzenie zainteresowania młodzieży sprawami publicznymi na poziomie lokalnym. Młodzieżowa Rada nie tylko zapewni im udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw z nimi związanych, ale przede wszystkim będzie szkołą podstawową demokracji. Powołanie Młodzieżowych Rady Sołeckiej wynika z przekonania, że dobrze działające państwo możliwe jest jedynie wtedy, gdy obywatele są zainteresowani sprawami publicznymi, a najlepiej i najskuteczniej budzić takie zainteresowanie jak najwcześniej. Nie od dziś wiadomo, że czym skorupka za młodu….

Sprawne państwo, powinno być wspólnotą ludzi otwartych, kompetentnych, zaangażowanych  i świadomych. Otwarci to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie. Kompetentni to tacy, którzy znają swoje uprawnienia, wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy a nie petenci. Zaangażowani, czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych. Świadoma demokracja, to nie tylko wybieranie swoich reprezentantów raz na kilka lat, ale aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Młodzieżowa Rada jest doskonałą okazją do tego, by młodzi ludzie ćwiczyli się w procesie podejmowania decyzji, uczestniczyli w dyskusji o sprawach dla nich ważnych. Zaangażowanie w działalność MRS przyczyni się do podniesienia nowych kompetencji z zakresu dyskusji, wystąpień publicznych, argumentowania i odpowiedzialności.  To także doskonała okazja na zaznajomienie młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.

Dobrze działająca MRS tworzy podwaliny dla aktywnego obywatelstwa. Uczy bycia świadomym obywatelem, współdecydującym o sprawach wspólnych. To także lekcja dla dorosłych. Lekcja współpracy, szacunku, otwartości, tolerancji i dialogu międzypokoleniowego.

Małgorzata Dąbrowska

Młodzieżową Radę Sołecką tworzą Andżelika Garczyńska, Marta Żelechowska, Marianna Dąbrowska, Dominika Przybylska, Aleksandra Baczyńska, Damian Garczyński, Jakub Kwiatkowski, Kornel Kwiatkowski. Jan Baczyński i Bartek Kwiatkowski.

 

Udostępnij:
← Wiosenne Zawody Strzeleckie Podsumowanie roku sportowego 2018 →

Dodaj komentarz