Bardzo potrzebne inwestycje w gminie Warka rozpoczęte!

Bardzo potrzebne inwestycje w gminie Warka rozpoczęte!

W gminie Warka rozpoczęła się realizacja kolejnych ważnych dla mieszkańców inwestycji. Dobra współpraca Samorządu Warki z Samorządem Województwa Mazowieckiego przekłada się na kolejne duże inwestycje na terenie naszej gminy.

  1. Remont drogi wojewódzkiej 731 Warka-Białobrzegi (Grzegorzewice/Lechanice)

Zakres rozpoczętych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni z częściową wymianą podbudowy i zatok autobusowych z wykonaniem peronów. Ponadto zakres robót będzie obejmował remont chodników,  poprawę odwodnienia polegającą na renowacji rowów, częściowe wzmocnienie skarp ażurami oraz częściowe odwodnienia elementami odwodnienia liniowego o przekroju prostokątnym. Remont drogi zostanie przeprowadzony na ok. 3 km odcinku. Wartość inwestycji – 5.781.000,00 zł.

 

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej 731 w miejscowościach Konary, Magierowa Wola, Dębnowola i Piaseczno

Na ukończeniu są roboty budowlane związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 731 w miejscowości Konary i Magierowa Wola. Przebudowa w ww. lokalizacjach polega na: budowie chodników stanowiących dojścia do przystanków autobusowych,  peronów autobusowych, przebudowie skrzyżowań, rowów przydrożnych oraz umocnieniu skarp. W następnej kolejności realizowane będą prace w miejscowości Piaseczno i Dębnowola. Wartość inwestycji – 1.158.134,00 zł.

 

  1. Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Warce

Trwa budowa i remont chodnika na ul. Ogrodowej w Warce. W ramach inwestycji zostanie wybudowany chodnik na odcinku 125mb i szer. 2m oraz wyremontowany na odcinku 255mb o zmiennej szerokości. Nawierzchnia chodnika i zajazdów zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. Wartość inwestycji – 189.048,18 zł.

 

  1. Remont chodnika przy ul. Grójeckiej w Warce

Rozpoczęto prace związane z budową chodnika przy ul. Grójeckiej w Warce (w ciągu drogi wojewódzkiej 730 w kierunku miejscowości Laski). W ramach zadania na odcinku 309 mb nastąpi wymiana nawierzchni chodnika oraz krawężników i obrzeży. Wartość inwestycji – ok. 159.000,00 zł.

 

  1. Budowa boiska treningowego na stadionie

Na terenie stadionu rozpoczęto budowę boiska treningowego, na którym będą mogli trenować najmłodsi piłkarze Klubu Sportowego Warka. Teren zostanie splantowany  i przygotowany do zasiewu trawy. Inwestycja jest realizowana przez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

 

  1. Kolejne miejsca parkingowe dla mieszkańców gminy Warka

Nowo utworzony parking pomiędzy targowicą a Strzelnicą Miejską zabezpieczy miejsca parkingowe dla organizacji zlokalizowanych w najbliższym otoczeniu, tj. Koła Wędkarskiego, Klubu Żołnierzy Rezerwy – Ligi Obrony Kraju, Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki, Klubu Sportowego Warka, itd. W dni targowe będzie dużym ułatwieniem dla klientów targowiska miejskiego.

 

Udostępnij:
← O tym się mówi "Spory o emigrację" - wareckie szkoły ponadgimnazjalne łączą siły Woskiem malowane →

Dodaj komentarz