50-lecie klubu żołnierzy Rezerwy LOK w Jaśle

50-lecie klubu żołnierzy Rezerwy LOK w Jaśle

8 czerwca br. delegacja KŻR-LOK w Warce w składzie: Tadeusz Orłowski – Prezes Klubu, Marian Górski – Wiceprezes Klubu, Dyrektor CeSiR i Władysław Pączek – Prezes Komisji Rewizyjnej wzięła udział obchodach jubileuszowych KŻR-LOK w Jaśle.

Współpracę z KŻR-LOK w Jaśle datuje się od roku 1989, kiedy to spotkali się Prezesi obydwu klubów mjr. Władysław Kuźma i ppłk dr Dariusz Kossakowski. Do roku 2013 współpraca była obustronna i dość często polegała na wymianie informacji, odbywały się spotkania towarzyskie i zawody strzeleckie. W ostatnim okresie było podobnie. Prowadzono telefoniczne korespondencje, wzajemne przekazywanie materiałów ze swojej działalności, zaproszenia na różne zawody, historyczne publikacje oraz sprawozdania z zawodów strzeleckich. Rzecznikiem tych konsultacji był śp. służący radą płk rez. dr Dariusz Kossakowski. Po jego smutnym odejściu corocznie KŻR w Warce zaprasza KŻR z Jasła na Memoriał Strzelecki im. płk dr. D. Kossakowskiego, przesyła życzenia świąteczne oraz materiały z działalności w tym prasę.

Spotkanie jubileuszowe otworzył i prowadził kpt rez Jerzy Brokowski – Prezes Zarządu Pow. LOK w Jaśle. Po wysłuchaniu i odśpiewaniu hymnu LOK wręczono odznaczenia zasłużonym członkom oraz uhonorowano osoby i instytucje współpracujące z Klubem. Prezes KŻR w Jaśle ppor rez dr Bronisław Brach przedstawił referat w formie multimedialnej  okazji 50-lecia KŻ i 75 lecia LOK. Po wystąpieniu Prezesa KŻR nastąpiła dyskusja oraz wystąpili goście. Tadeusz Orłowski – Prezes KŻR w Warce złożył życzenia i przekazał okolicznościowy list, Dyr. CeSiR Marian Górski przekazał materiały promocyjne z CeSiR, gm. Warka oraz przybliżył działalność klubu pod kątem współpracy z samorządem lokalnym, powiatowym i instytucjami które pomagają zorganizować różnego rodzaju zawodu w tym cykliczne dla młodzieży oraz OSP.

Po wystąpieniach wszyscy spotkali się wspólnej, żołnierskiej grochówce. Po posiłku była możliwość spotkania się z członkami delegacji zaprzyjaźnionych klubów w tym KŻR w Nałęczowie oraz KŻR Uniwersytetu Przyrodoleczniczego z prof dr. hab Józefem Kołodziejem – jedynym Prezesem KŻR na wyższych uczelniach w Polsce. Utrudnieniem częstych i bezpośrednich kontaktów jest duża odległość między Jasłem, Lublinem a Warką. Częściej klub z Warki spotyka się z klubem z Nałęczowa ( wzajemne wizyty) lub na uroczystościach w rocznicy bitwy pod Studziankami. Padły obustronne deklaracje pod kątem dalszej współpracy. Po posiłku zostały rozegrane zawody z broni pneumatycznej.

W jubileuszu uczestniczyli: Jan Machowski – V-ce Prezes Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie; o. płk Tadeusz Porębski kapelan Wojska Polskiego w stanie spoczynku; komendant WKU Jasło ppłk Andrzej Nykiel; Prezes Zarządu Okręgowego Związku kombatantów i b. Więźniów Politycznych w Krośnie Kazimierz Korczykowski; Prezes Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska st. chorąży sztabowy rezerwy Jan Szyszka; Delegacja KZR Nałęczów w składzie: płk rezerwy mgr Leon Ginalski honorowy Prezes KŻR-LOK w Nałęczowie. Mjr rez mgr inz. Stanisław Olszewski Prezes KŻ w Nałęczowie, prof. dr hab. Józef Kołodziej Prezes KŻR Uniwersytetu Przyrodoleczniczego w Lublinie ( Jedyny KŻR na wyższych uczelniach w Polsce); Alicja i Zdzisław Maciocha nasi sponsorzy i gospodarze obiektu; Jan Stopkowicz kierownik Zespołu Ośrodków Szkolenia Kierowców LOK Jasło, Gorlice, Tarnów; honorowy Prezes mjr rez Mgr Władysław Kuźma; Jerzy Brokowski – Prezes Zarządu Pow. Lok w Jaśle.

Zarząd KŻR-LOK w Warce

fot. S. Olszewski

Udostępnij:
← Kamera, akcja, start... w Bończy! Czas na Spływ na Byle Czym! →

Dodaj komentarz