Ostatni dzwonek w CKZiU w Nowej Wsi

Ostatni dzwonek w CKZiU w Nowej Wsi

Kolejny rok szkolny zakończył się 19 czerwca 2019 roku. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi ostatni dzwonek wezwał uczniów na uroczysty apel o godz. 10.00.

Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości, grono pedagogiczne, uczniów i rodziców powitała pani Anna Dacka –.Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Swą obecnością zaszczycili nas: pani Jolanta Sitarek – Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pan Janusz Miecznik – Dyrektor marketingu ds. sadowniczych firmy Agrosimex, pan Krzysztof Zatorski – Wiceprezes Zarządu Spółki Dwa Jabłka, pan Łukasz Rejer – Kierownik Biura Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Grójcu, ksiądz Sławomir Paszowski – proboszcz parafii  św. Izydora Oracza w Nowej Wsi.

Podczas uroczystości podziękowania za wieloletnią współpracę ze szkołą otrzymali: ksiądz Sławomir Paszowski, który mocą dekretu kardynała Kazimierza Nycza obejmuje parafię w Lewiczynie, i Bogusław Musiałowski, który przechodzi na emeryturę. Wyrazem uznania za ich zaangażowanie w pełnienie obowiązków nauczycieli w CKZiU w Nowej Wsi były piękne kwiaty, pamiątkowe albumy i serdeczne podziękowania wygłoszone przez panią dyrektor.

W zasadniczej części swojego wystąpienia pani Anna Dacka podkreśliła, że miniony rok był czasem bezpiecznej nauki pod troskliwym, acz wymagającym okiem wychowawców i nauczycieli, dbających o to, by uczniowie zdobywali nowe doświadczenia edukacyjne. Dzięki wspólnej, wytężonej pracy dwóch pokoleń, współistniejących obecnie w szkole, młodzi ludzie stają się coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie życie. Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom osiągniętych sukcesów – czy to w dziedzinie nauki, czy w innych zakresach szkolnej samorealizacji. Podkreśliła również, że zasady, którymi kierują się przy tej okazji nasi uczniowie, pozwalają im zawsze zachować godność oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

Podobne wyrazy uznania dla szkolnej społeczności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wyrazili zaproszeni goście, podkreślając ogromne zaangażowanie nauczycieli w prawidłową realizację procesów dydaktycznych, z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy, odpowiadającym zadaniom współczesnej edukacji i potrzebom uczniów. Z podziwem odnieśli się do sukcesów uczniów, zwracając przy tym uwagę na efektywną współpracę wszystkich przedstawicieli szkolnej społeczności – nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

Nie tylko umiejętność porozumienia się wewnątrz szkolnej struktury przyczyniła się do osiągania spektakularnych efektów edukacyjnych w trakcie minionego roku szkolnego. Czynnikiem sprzyjającym pomyślnym wynikom nauczania i wychowania jest także współpraca z podmiotami zewnętrznymi – lokalnymi władzami i instytucjami, firmami branżowymi czy innymi partnerami CKZiU w Nowej Wsi. Dzięki różnym formom wsparcia i pomocy z ich strony, szkoła mogła zrealizować wiele przedsięwzięć, które podniosły prestiż Centrum.

Bezpośrednim dowodem wysokiego poziomu kształcenia w  Technikum im. Tomasza Nocznickiego w CKZiU w Nowej Wsi są wyniki klasyfikacji rocznej uczniów. Kilkanaście osób otrzymało promocję z wyróżnieniem, osiągając średnią ocen powyżej 4,75. W gronie tym znaleźli się: Natalia Czyż i Marta Krawczak z klasy pierwszej w zawodzie technik ekonomista, Julita Krawczak z klasy pierwszej w zawodzie technik architektury krajobrazu, Jakub Maroszek z z klasy drugiej w zawodzie technik ogrodnik, Klaudia Ciszkiewicz i Patrycja Kępka z klasy drugiej w zawodzie technik spedytor, Julia Siedlecka i Klaudia Bińkiewicz z klasy drugiej w zawodzie technik architektury krajobrazu, Aleksandra Krzyżanowska i Mateusz Horosz z klasy trzeciej w zawodzie technik ekonomista, Weronika Wojtczak z klasy trzeciej w zawodzie technik architektury krajobrazu. Stypendium Prezesa Rady Ministrów po raz kolejny otrzymała Aleksandra Krzyżanowska z klasy trzeciej w zawodzie technik ekonomista. Julia Siedlecka z kl. drugiej w zawodzie technik architektury krajobrazu i Natalia Czyż z kl. pierwszej w zawodzie technik ekonomista zostały uhonorowane Stypendiami Starosty Grójeckiego. Kolejnych kilkanaście osób otrzymało stypendia szkolne za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Uczniowie ze stuprocentową frekwencją odebrali nagrody finansowe ufundowane przez Radę Rodziców. Liczna grupa uczniów nagrodzona została za udział w konkursach ogólnopolskich – przede wszystkim z branży ekonomicznej, a także  języków obcych.

Nie bez kozery zatem część uroczystości, przeznaczona na wręczenie nagród i wyróżnień, trwała bardzo długo. Ale warto było uczestniczyć w tych podniosłych chwilach ze świadomością, że wielomiesięczna praca w trakcie roku szkolnego nie tylko spełniła oczekiwania i przyniosła pozytywne rezultaty, ale bardzo często wręcz je przerosła!

Ostatnim akcentem apelu był program artystyczny „Kopciuszek XXI wieku” przygotowany przez uczniów klas drugich Technikum im. Tomasza Nocznickiego, kształcących się w kierunkach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik spedytor, wspieranych przez wychowawczynie – panią Marię Kocewiak i panią Ewę Markiewicz. Dzięki dowcipnej treści z uśmiechem na ustach zaczęliśmy wakacje.

Mamy nadzieję, że ten uśmiech nie zniknie przez następne dwa miesiące, a po wakacjach spotkamy się pełni sił do realizacji nowych wyzwań.

Ewa Malowaniec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Udostępnij:
← SpłyWarka BEFORE czyli muzyczny piątek w "Skrzynce" Weź udział w grze "Raz, dwa trzy, Warszawiakiem jesteś Ty!" →

Dodaj komentarz