Republika Bończa, czyli rzecz tworzona pospołu

Republika Bończa, czyli rzecz tworzona pospołu

Bończa to jedna z najstarszych wsi na Mazowszu, ale Stowarzyszenie Made in Bończa, to organizacja (wbrew pozorom) bardzo młoda. Członków grupy łączy nie tylko miejsce zamieszkania, ale przede wszystkim chęć działania. Misją organizacji jest aktywizacja i integrowanie środowiska lokalnego w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

Stowarzyszenie Made in Bończa skupia się na budowaniu tożsamości lokalnej w oparciu o tradycje regionu. Głównymi obszarami działania są upowszechnianie wiedzy o regionie i kultywowaniu jego sadowniczych tradycji, aktywność kulturalna oraz działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.

Wychodzenie do lokalnej społeczności z inicjatywami i model realizacji zadań projektowych poprzez zaproszenie do nich jak najszerszego grona odbiorców i realizatorów pozwala na najpełniejsze realizowanie zadania oraz aktywizację i integrację środowiska lokalnego. Wspólna praca buduje więź, budzi poczucie współodpowiedzialność i sprawczości, nie pozwalając na pozostawanie na marginesie grupy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego zaczyna się od silnych wspólnot lokalnych tworzonych przez świadomych obywateli. Obowiązkiem organizacji społecznych jest edukowanie obywateli i budzenie świadomości swych praw i obowiązków. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to także, a może przede wszystkim, inwestycja w młodzież, która stoi u progu dorosłości i „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Młodzieżowa Rada Sołecka z Bończy nie próżnuje w wakacje, zdobywa wiedzę podczas organizowanych w świetlicy spotkań i warsztatów przygotowanych w ramach projektu Republika Bończa, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Made in Bończa w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Mazowsze Lokalnie”.

Grupa nastolatków rozpoczęła pracę nad wzmocnieniem swojej młodej organizacji w obszarze formalnym. Podczas cotygodniowych spotkań podejmują dyskusję o roli Młodzieżowej Rady Sołeckiej. Pracują nad statutem i regulaminem organizacji, wzmacniają swoje kompetencje komunikacyjne, ćwiczą schematy prowadzenia zebrań oraz metody sprawnego podejmowania wspólnych decyzji. Warsztaty prowadzi wiceprezeska Zarządu Fedredacji Mazowia pani Ania Czyżewska.

20 lipca gościem Sołeckiej Rady Młodzieżowej był historyk idei, socjolog prof. Paweł Śpiewak. Podczas spotkania w Świetlicy w Bończy rozmawiał z młodzieżą o demokracji, prawach obywatelskich i odpowiedzialnym społeczeństwie. Poruszano ważne tematy tolerancji, wzbogacającego współistnienia, ale również nienawiści i uprzedzeń. Wykład dotyczył synergii różnic, czyli tego jak pięknie się różnimy i korzyściach z tego płynących.

Organizowane spotkania mają budzić aktywność, inspirować, edukować, słowem „otwierać głowy”. Wszystkie spotkania prowadzone są przez życzliwych bliższych i dalszych znajomych oraz znajomych znajomych, którzy zgodzili się poświęcić swój czas pro bono. Za poświęcony czas i życzliwość dziękujemy.

Stowarzyszenie Made in Bończa

REPUBLIKA BOŃCZA jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Made in Bończa w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich “Mazowsze Lokalnie”. Działanie realizowane w ramach projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie SOKiAL w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Udostępnij:
← Graty z chaty czyli wyprzedaż garażowa Kronika policyjna i dwa słowa Komendanta →

Dodaj komentarz