Dołącz do drużyny wolontariuszy Szlachetniej Paczki!

Dołącz do drużyny wolontariuszy Szlachetniej Paczki!

Celem tej ogólnopolskiej akcji jest dotarcie do rodzin najbardziej potrzebujących. Takich, które przez życiowy splot okoliczności stanęły przed barierą utrudniającą im pójście naprzód. Żeby do takich rodzin mogli dotrzeć nasi wolontariusze, Szlachetna Paczka potrzebuje w pierwszym etapie swojej działalności pozyskać „Historie takich Rodzin” oraz „Zgody Wstępne” (czyli dokument, w którym pełnoletni przedstawiciel rodziny wyraża zgodę na przekazanie danych kontaktowych oraz adresu rodziny). Kto inny jak nie Państwo, czyli osoby na co dzień spotykające mieszkańców lokalnej społeczności mogą być łącznikiem między Szlachetną Paczką a potrzebującymi rodzinami?

Dlatego też zapraszamy Państwa do zaangażowania. Wciąż także jest szansa, aby dołączyć do drużyny wareckich wolontariuszy. Jeśli los innych nie jest Ci obojętny, dołącz do nas. Pomóżmy razem zmieniać sytuację osób, które walczą z trudną sytuacją życiową.

Informację o tym, jak przekazać „Historie Rodzin” uzyskają Państwo wchodząc na FB: Szlachetna Paczka Warka lub u Lidera Rejonu – Iwony Troc pod nr. tel. 798043422.

Szlachetna Paczka Warka

Udostępnij:
← Dotacje dla Inicjatyw Senioralnych w Gminie Warka Narodowe Czytanie 2019 →

Dodaj komentarz