Kolejne inwestycje w Gminie Warka

Kolejne inwestycje w Gminie Warka

Poniżej prezentujemy inwestycje realizowane w Gminie Warka w roku 2019.

Inwestycje zrealizowane

 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej 731 w miejscowościach Konary, Magierowa Wola, Dębnowola i Piaseczno

 1. Remont drogi wojewódzkiej 731 Warka-Białobrzegi (Grzegorzewice/Lechanice)

 1. Remont drogi gminnej w Nowej Wsi

 1. Remont drogi gminnej w Niwach Ostrołęckich

 1. Utwardzenie drogi gminnej z Wichradza do Niemojewic

 1. Utwardzenie drogi gminnej w Magierowej Woli

 

 1. Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Warce

 1. Asfaltowanie Miejskiego Targowiska – etap V (powierzchnia 2 100 m².)

 1. Miejsca parkingowe przy Strzelnicy i Targowicy

 1. Termomodernizacja CeSiR (etap 1)

 1. Budowa boiska treningowego na Stadionie Miejskim

 1. Remont drogi powiatowej Wola Boglewska – Palczew

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1667W. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Grójecki wspólnie z Gminą Warka przy współudziale mieszkańców. Na odcinku Biskupice Stare – Gucin  został wykonany remont nawierzchni bitumicznej o długości ok. 1500 mb.

 1. Remont drogi gminnej w Michałowie

W ramach zadania wyremontowano 937 mb drogi na terenie sołectw Michałów Górny i Michałów Parcele.

 1. Termomodernizacja CeSiR (etap 2)

Zakończono kolejny etap termomodernizacji budynku CeSiR. W ramach drugiego etapu m.in.  została docieplona ściana zachodnia budynku oraz wymienione okna.

Wartość inwestycji: 81.055,77 zł.

 

Inwestycje w trakcie realizacji

 1. Budowa ul. Szwedzkiej, Aleksandra Gajewskiego i Dominikańskiej w Warce

Trwa modernizacja w/w ulic, które zyskają jezdnię  o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome oraz kanalizację deszczową. Dodatkowo w ul. Szwedzkiej przebudowana zostanie kolidująca linia energetyczna. Obecnie wykonywane są chodniki oraz ścieżka rowerowa z kostki brukowej. Spółka gminna ZUK Sp. z o.o. korzystając z przebudowy drogi wymienia całą sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami.

Wartość inwestycji: ok. 2.700.000,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w/w zadania w wysokości 1.018.899,00 zł.

 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piaseczno

W ramach zadania zostanie wykonany remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 635 mb. Wartość inwestycji: 262.440,74 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację ww. zadania w wysokości 135.000,00 zł.

 1. Klub Senior + w Starej Warce

W ramach inwestycji zostanie wyremontowany budynek świetlicy o powierzchni ok. 50 m².  Obecnie jest przygotowywany przetarg na wykonanie instalacji wewnętrznej gazu, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnokanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, a także robót ogólnobudowlanych.

Na realizację ww. zadania Gmina Warka otrzymała 140.417,14 zł dotacji z Rządowego Programu SENIOR +.

 1. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna dofinansowana z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS)

– siłownia plenerowa w Brankowie,

– siłownia plenerowa w Palczewie Parceli,

– siłownia plenerowa w Laskach,

– remont budynku świetlicy wiejskiej w Bończy,

– modernizacja placu zabaw we Wrociszewie.

Na remont budynku świetlicy wiejskiej w Bończy Gmina Warka podpisała już  umowę  z wykonawcą – wartość zadania: 23 000 zł. Na wykonanie pozostałych zadań obecnie przeprowadzana jest procedura przetargowa.

 1. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna dofinansowana z Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

– plac zabaw oraz siłownia plenerowa na Winiarach przy ul. Skrzetuskiego,

– siłownia plenerowa ze strefą relaksu w postaci stolików do gier planszowych przy ul. Batalionów Chłopskich,

– siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Pilicy,

– siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Gąskach,

– siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Konarach.

Na wykonanie zadań  trwa procedura przetargowa.

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 2 w Warce

Gmina Warka pozyskała dofinansowanie na stworzenie rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Warce. Środki zewnętrzne w wysokości 95.250,00 zł pochodzą z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019. Wartość wsparcia jest kwotą maksymalną, jaką można było pozyskać w konkursie. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wybranie wykonawcy inwestycji. Boisko ma powstać przy szkole pomiędzy deptakiem a ul. P. Wysockiego na nieuporządkowanym terenie boiska piłkarskiego. Powstanie nowoczesne boisko o nawierzchni syntetycznej. Inwestycja ta jest pierwszym etapem planu zakładającego powstanie w centrum miasta lodowiska.

 1. Budowa sali konferencyjnej przy PSP nr 2 w Warce

Zakończono procedurę przetargową na zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku sali konferencyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Warce.” W ramach zadania powstanie nowoczesna sala konferencyjna o powierzchni około 100 m².

Szacowany koszt inwestycji: ok. 420.000,00 zł.

 1. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w SP nr 1 w Warce

W ramach zadania zostaną wymienione kotły gazowe oraz instalacja wewnętrzna kotłowni.  Szacowany koszt zadania: ok. 570.000,00 zł.

Udostępnij:
← POLITYKA Vegi w grójeckim kinie już w najbliższy weekend! Chór Klubu Złotego Wieku zaśpiewał w Garbatce-Letnisko →

Dodaj komentarz