Trwa realizacja kolejnych inwestycji w Gminie Warka

Trwa realizacja kolejnych inwestycji w Gminie Warka

Poniżej prezentujemy inwestycje realizowane w Gminie Warka w roku 2019.

Inwestycje zrealizowane

 • Remont drogi wojewódzkiej 731 Warka-Białobrzegi (Grzegorzewice/Lechanice)

W dniu 14 września br. dokonano uroczystego otwarcia wyremontowanej drogi wojewódzkiej 731 Grzegorzewice –  Lechanice. W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Zastępca Burmistrza Warki Teresa Knyzio, ksiądz Przemysław Bogusz oraz wykonawcy – Marek Jaworski i Dariusz Kulkowski. W uroczystości uczestniczyli również radni powiatowi (Andrzej Zaręba) oraz radni Rady Miejskiej w Warce (Daniel Bugała, Jacek Gawroński, Paweł Maciejewski, Arkadiusz Marszałek, Adam Nowak, Aldona Rzeźnik, Iwona Sekuła, Tadeusz Sobieraj, Leszek Żelechowski).

Na odcinku około 3 km przeprowadzono remont nawierzchni jezdni z częściową wymianą podbudowy i zatok autobusowych z wykonaniem peronów, wyremontowano chodniki,  poprawiono odwodnienie poprzez renowację rowów oraz częściowe wzmocnienie skarp ażurami.

Wartość inwestycji – 5.781.000,00 zł.

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej 731 w miejscowościach Konary, Magierowa Wola, Dębnowola i Piaseczno

 • Remont drogi powiatowej Wola Boglewska – Palczew

 • Remont drogi gminnej w Michałowie

 • Remont drogi gminnej w Nowej Wsi

 • Remont drogi gminnej w Niwach Ostrołęckich

 • Utwardzenie drogi gminnej z Wichradza do Niemojewic

 • Utwardzenie drogi gminnej w Magierowej Woli

 • Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Warce

 • Asfaltowanie Miejskiego Targowiska – etap V (powierzchnia 2 100 m².)

 • Miejsca parkingowe przy Strzelnicy i Targowicy

 • Termomodernizacja CeSiR (etap 1 i etap 2)

 • Budowa boiska treningowego na Stadionie Miejskim

 

Inwestycje w trakcie realizacji

 • Budowa ul. Szwedzkiej, Aleksandra Gajewskiego i Dominikańskiej w Warce

Trwa modernizacja w/w ulic, które zyskają jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome oraz kanalizację deszczową. Dodatkowo w ul. Szwedzkiej przebudowana zostanie kolidująca linia energetyczna. Obecnie wykonywane są chodniki oraz ścieżka rowerowa z kostki brukowej. Spółka gminna ZUK Sp. z o.o. korzystając z przebudowy drogi wymienia całą sieć kanalizacyjną wraz z przyłączami. Zadanie jest na ostatnim etapie realizacji.

Wartość całości zadania: ok. 2.700.000,00 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w/w zadania w wysokości 1.018.899,00 zł.

 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piaseczno

W ramach zadania zostanie wykonany remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 635 mb. Wartość inwestycji: 262.440,74 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację ww. zadania w wysokości 135.000,00 zł.

 • Klub Senior + w Starej Warce

W ramach inwestycji zostanie wyremontowany budynek świetlicy o powierzchni ok. 50 m².  Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji wewnętrznej gazu, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnokanalizacyjnej, remont instalacji elektrycznej, a także robót ogólnobudowlanych. Wykonawca rozpoczął realizację zadania.

Na realizację ww. zadania Gmina Warka otrzymała 140.417,14 zł dotacji z Rządowego Programu SENIOR +.

 • Infrastruktura sportowo-rekreacyjna dofinansowana z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS)

– siłownia plenerowa w Brankowie,

– siłownia plenerowa w Palczewie Parceli,

– siłownia plenerowa w Laskach,

– remont budynku świetlicy wiejskiej w Bończy,

– modernizacja placu zabaw we Wrociszewie.

Na ukończeniu jest wymiana dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Bończy. Gmina Warka podpisała również  umowę  na dostarczanie urządzeń rekreacyjnych na siłownie powietrzne i plac zabaw.

 • Infrastruktura sportowo-rekreacyjna dofinansowana z Programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

– plac zabaw oraz siłownia plenerowa na Winiarach przy ul. Skrzetuskiego,

– siłownia plenerowa ze strefą relaksu w postaci stolików do gier planszowych przy ul. Batalionów Chłopskich,

– siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Pilicy,

– siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Gąskach,

– siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Konarach.

Gmina Warka zamówiła urządzenia rekreacyjne na ww. siłownie.

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 2 w Warce

Gmina Warka pozyskała dofinansowanie na stworzenie rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Warce. Środki zewnętrzne w wysokości 95.250,00 zł pochodzą z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019. Obecnie zakończono procedurę przetargową – najtańszą ofertę złożyła Sport Grupa na kwotę 488.397,19 zł. Inwestycja ta jest pierwszym etapem planu zakładającego powstanie w centrum miasta lodowiska.

 • Budowa sali konferencyjnej przy PSP nr 2 w Warce

Zakończono procedurę przetargową na zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku sali konferencyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Warce.” W ramach zadania powstanie nowoczesna sala konferencyjna o powierzchni około 100 m².

Szacowany koszt inwestycji: ok. 420.000,00 zł.

 • Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w SP nr 1 w Warce

W ramach zadania zostaną wymienione kotły gazowe oraz instalacja wewnętrzna kotłowni.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe  – firma Topinstal zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 351.724,37 zł.

Udostępnij:
← Staw w Przylocie i altana to miejsce dla mieszkańców Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej →

Dodaj komentarz