Wieczornica z Kardynałem Wyszyńskim we Wrociszewie

Wieczornica z Kardynałem Wyszyńskim we Wrociszewie

Był człowiekiem, o którym mówiono: Prymas Tysiąclecia, Mąż Stanu, Ojciec Narodu. Jego umiłowanie Ojczyzny i narodu, wielka mądrość i wrażliwość z jaką odnosił się do spraw ojczystych, służyły dobru wspólnemu. Służył on bez względu na sytuacje i okoliczności. Często powtarzał: „Czas to miłość”. Nie łatwo jest nauczyć się takiej służby i takiej wiary. Nie można jednak, znając żywe i mocne świadectwo tego człowieka, „nie zarazić się” tym ideałem i nie uczynić zeń pewnego programu własnego życia.

Kardynał Stefan Wyszyński był wybitną postacią nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego, ale także wielkim Polakiem, którego życie, działalność i twórczość miały wielki wpływ na polską historię, kulturę i myśl społeczno-polityczną XX wieku.

Wybierając Prymasa Tysiąclecia na Patrona szkoły zdawaliśmy sobie sprawę, że taki wybór zobowiązuje nas wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Młodzi ludzie potrzebują wzoru, aby iść trudnymi ścieżkami naszych czasów. Z biografią naszego Patrona, jako wzorem postaw patriotycznych, uczniowie zapoznają się podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Poznając życiorys Prymasa kształtują w sobie wrażliwość na drugiego człowieka, miłość do rodziców, Ojczyzny, postawę rzetelności i sumienności w wypełnianiu obowiązków. Biorą udział w wielu akcjach charytatywnych, które pozwalają im otworzyć się na zrozumienie potrzeb innych. Wytyczone cele pracy wychowawczej związane z Patronem naszej szkoły systematycznie realizujemy i uzupełniamy o nowe, takie, które pozwolą jeszcze bardziej zintegrować nauczycieli, rodziców i dzieci. Patron jest bowiem  symbolem integrującym całą społeczność szkoły.

Tradycją szkoły stały się uroczyste obchody Dnia Patrona, w trakcie których uczniowie przypominają najważniejsze fakty z życia Prymasa. Pozwala to na utrwalanie takich ideałów, jak dobro, prawda, miłość, sprawiedliwość, którym Stefan Wyszyński poświęcił swoje życie.

27 września uczniowie podczas uroczystej Wieczornicy w kościele parafialnym we Wrociszewie pod opieką nauczycielek – Iwony Żelechowskiej i Anny Szczęsnej-Różyckiej oddali hołd Kardynałowi Wyszyńskiemu, wspominając jego życie i oddanie naszej Ojczyźnie.

Otuleni mrokiem, przy blasku świec „podążyli śladami Patrona”. Szczególna Osoba, szczególne chwile, niecodzienny nastrój, niepowtarzalny wieczór .

Uroczystość cieszyła się zainteresowaniem nie tylko wśród uczniów naszej szkoły, ale również gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólnie spędzony czas.

Wspaniała lekcja historii z Kardynałem – naszym Patronem w roli głównej. By być bliżej, by nie zapomnieć co mówił i czego nas uczył, bo „od siebie trzeba wymagać najwięcej”…

PSP we Wrociszewie

Udostępnij:
← Piłkarskie talenty z Warki W szkole w Ostrołęce... pierwsze "Szkolne Czytanie" →

Dodaj komentarz