Kolejne inwestycje zakończone

Kolejne inwestycje zakończone

Poniżej prezentujemy inwestycje realizowane w Gminie Warka w roku 2019.

Inwestycje zrealizowane

1. Budowa ul. Szwedzkiej, Aleksandra Gajewskiego i Dominikańskiej w Warce

Zakończyła się  modernizacja w/w ulic, które zyskały jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome oraz kanalizację deszczową. Dodatkowo w ul. Szwedzkiej przebudowano kolidującą linię energetyczną.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w/w zadania w wysokości 1.018.899,00 zł.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej 731 w miejscowościach Konary, Magierowa Wola, Dębnowola i Piaseczno

3. Remont drogi wojewódzkiej 731 Warka-Białobrzegi (Grzegorzewice/Lechanice)

4. Remont drogi powiatowej Wola Boglewska – Palczew

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piaseczno

6. Remont drogi gminnej w Nowej Wsi

7. Remont drogi gminnej w Niwach Ostrołęckich

8. Remont drogi gminnej w Michałowie

9. Remont drogi gminnej w Kalinie

10. Remont drogi gminnej w Palczewie Parceli

11. Remont drogi gminnej w Michałowie-Parceli

12. Utwardzenie drogi gminnej z Wichradza do Niemojewic

13. Utwardzenie drogi gminnej w Magierowej Woli

14. Remont drogi przy stawie w Piasecznie

Położono destrukt bitumiczny na odcinku 275 mb za kwotę 35.689,68 zł

15. Remont ul. Zielnej w Warce

Wykonano podbudowę ulicy na odcinku 90 mb za kwotę 30.519,99 zł

16. Wykonanie zjazdu w Gośniewicach

Przy świetlicy wiejskiej został wykonany zjazd. Wartość zadania 7.575,71 zł

17. Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Warce

18. Asfaltowanie Miejskiego Targowiska – etap V (powierzchnia 2 100 m².)

19. Miejsca parkingowe przy Strzelnicy i Targowicy

20. Termomodernizacja CeSiR (etap 1 i 2)

21. Budowa boiska treningowego na Stadionie Miejskim

22. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w SP nr 1 w Warce

Zostały zakończone prace związane z wymianą kotłów gazowych oraz instalacji wewnętrznej kotłowni. Wartość inwestycji – 351.724,37zł.

23. Budowa oświetlenia ulicznego we wsiach Wichradz, Przylot, Michalczew

W ramach zadania założono oprawy oświetleniowe oraz postawiono nowe słupy. Wartość inwestycji – 53.725,45zł.

24. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bończy

25. Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej na Winiarach w Warce przy ul. Skrzetuskiego

26. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Warce przy ul. Batalionów Chłopskich

27. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Pilicy

28. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Gąskach

29. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Konarach

30. Budowa siłowni plenerowej w Brankowie

31. Budowa siłowni plenerowej w Palczewie Parceli

32. Budowa siłowni plenerowej w Laskach

33. Modernizacja placu zabaw we Wrociszewie

 

Inwestycje w trakcie realizacji

34. Remont drogi w Opożdżewie

Na odcinku 850 mb zostanie położona nawierzchnia bitumiczna. Koszt inwestycji – 161.338,80zł.

35. Klub Senior + w Starej Warce

Trwają prace związane z remontem budynku na potrzeby Klubu Senior +. Budynek świetlicy został już ocieplony, obecnie trwają prace remontowe wewnątrz budynku. Na realizację ww. zadania Gmina Warka otrzymała 140.417,14 zł dotacji z Rządowego Programu SENIOR +.

36. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 2 w Warce

Rozpoczęła się budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej    nr 2 w Warce.  Środki zewnętrzne w wysokości 95.250,00 zł pochodzą z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019. Wartość inwestycji – 488.397,19zł.

37. Budowa sali konferencyjnej przy PSP nr 2 w Warce

Zakończono procedurę przetargową na zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku sali konferencyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Warce.” W ramach zadania powstanie nowoczesna sala konferencyjna o powierzchni około 100 m².

Szacowany koszt inwestycji: ok. 420.000,00 zł.

 

Udostępnij:
← Komisariat Policji w Warce ma nowy radiowóz Muzzeum Jazz na Mikołajki →

Dodaj komentarz