Śmieci w Gminie Warka najtaniej

Śmieci w Gminie Warka najtaniej

W Gminie Warka mamy najniższe ceny za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańca w rejonie. Utrzymanie tych cen jest możliwe tylko przy uczciwym podejściu mieszkańców do współfinansowania odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy, poprzez wykazanie wszystkich przebywających na nieruchomości mieszkańców.

Na skutek wystąpienia z Międzygminnego Związku pod nawą NATURA, od 1 stycznia 2020 roku odbiorem odpadów w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Warka zarządzać będzie Gmina Warka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami cały system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy finansowany jest z ponoszonych przez mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niestety koszty odbioru odpadów od mieszkańców z roku na rok rosną coraz bardziej z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskiego w Warce. Główną przyczyną wzrostu stawek opłaty jest coroczny wzrost wysokości opłaty środowiskowej, czyli opłaty za korzystanie ze środowiska. W przypadku odpadów składowanych na składowiskach w okresie 2013-2020 r.  opłata ta wzrosła o 630%. W 2020 roku wysokość tej opłaty wzrośnie o 100 zł za każdą tonę odpadów podlegających składowaniu na składowiskach w odniesieniu do roku 2019.

Z wstępnej analizy złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że jeszcze nie wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Warka zostały zgłoszone do opłat. Przypominamy, że obowiązek ten dotyczy również zamieszkujących pracowników zatrudnianych sezonowo, w tym cudzoziemców.

Prosimy nie sugerować się meldunkiem osoby, a miejscem faktycznego zamieszkania.

Jeżeli właściciele nieruchomości będą ukrywać osoby zamieszkałe to doprowadzą do konieczności znacznego podwyższenia stawki opłaty od osoby, by Urząd Miejski w Warce mógł sfinansować koszty odbioru wszystkich odpadów z terenu całej Gminy Warka.

Przypominamy że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w złożonej deklaracji właściciel nieruchomości ma obowiązek wykazać wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość niezależnie od ich meldunku. Jeżeli liczba mieszkańców danej nieruchomości ulegnie zmianie, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć korektę deklaracji, w której wykaże rzeczywistą zmienioną liczbę mieszkańców.

Apelujemy zatem o uczciwe zgłaszanie faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Będziemy prowadzić wzmożoną kontrolę oraz egzekucję wobec nieuczciwych osób, które nie wykazały wszystkich osób zamieszkałych daną nieruchomość.

Urząd Miejski w Warce

 

Udostępnij:
← Wyjątkowy koncert zakończył rok 2019 w Muzeum Wspólnie na wareckim Rynku powitajmy 2020 rok! →

Dodaj komentarz