Społecznie i twórczo

Społecznie i twórczo

Miło nam poinformować, że Małgorzata Dąbrowska sołtyska wsi Bończa i prezeska Stowarzyszenia Made In Bończa została laureatką konkursu ALTERGRANT 2020.

ALTERGRANT jest konkursem Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej. Celem jest nagradzanie i wspieranie osób, które potrafią działać w obszarze kultury, niezależnie od przyznanych im środków publicznych, i które bazując na sprawnej współpracy międzysektorowej, własnym doświadczeniu i innowacyjności poszukują alternatywnych źródeł finansowania. Nagroda jest wyrazem uznania dla twórczych działań angażujących mieszkańców, budujących poczucie wspólnoty i będących narzędziem rozwoju społecznego.

Małgorzata Dąbrowska została nagrodzona w kategorii „Łączenie działalności gospodarczej z działalnością kulturalną na rzecz lokalnej społeczności”.

Uzasadniając swój wybór Komisja Konkursowa podkreślała: „Małgorzata Dąbrowska ujęła członków Kapituły rozmachem inicjatyw prowadzonych w małej wsi Bończa w gminie Warka i odpowiedzialnym społecznie prowadzeniem działalności odpłatnej Stowarzyszenia Made in Bończa; systematyczną i codzienną – nie tylko „projektową” i „eventową” pracą zasługującą na szczególne docenienie. ”

W skład komisji konkursowej weszli:

  • Izabela Bednarczyk (Mazowiecki Instytut Kultury)
  • Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)
  • Agnieszka Szelągowska (Fundacja Szkoła Liderów)
  • Edwin Bendyk (Tygodnik Polityka)
  • oraz Rada Programowa Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej: dr Anna Świętochowska, dr Maja Dobiasz-Krysiak, Miriam Kołak-Pleśniak, Norbert Późniewski

Kapituła doceniła działania Stowarzyszenia Made In Bończa na rzecz aktywizacji i integrowania środowiska lokalnego oraz  budowania tożsamości lokalnej w oparciu o tradycje regionu, a także konsekwentną  realizację podejmowanych inicjatyw,  które bazując na posiadanych zasobach tworzą nowe wartości i przyczyniają się do budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Małgorzata Dąbrowska dodaje: „Zmorą wielu inicjatyw/organizacji jest „grantoza”, czyli działanie od grantu do grantu. Efektem tego staje się życie „na garnuszku”, co prowadzi często do paraliżu aktywności lub utratay niezależności.

Dlatego też poszukiwaliśmy takiego modelu finansowania, który pozwoli nam na zaspokojenie potrzeb Stowarzyszenia i realizację zadań statutowych bez uzależnienia się od jednego źródła finansowania. Stąd też stworzyliśmy model oparty na pozyskiwaniu funduszy z alternatywnych źródeł. Jak każda organizacja Stowarzyszenie przystępuje także do konkursów grantowych i podejmuje się realizacji projektów, które znajdują wsparcie ze strony grantodawców, ale dywersyfikacja źródeł finansowania pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie Stowarzyszenia i gwarantuje swobodę w podejmowaniu nowych wyzwań.

I nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.

Gratulujemy.

Redakcja

Udostępnij:
← Weź udział w "Bitwie pod Warką"... sprawdź swoją wiedzę! Komu Bóg, komu wiara, komu Ojczyzna miła! Za mną! →

Dodaj komentarz