Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – WIELKIE zmiany!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – WIELKIE zmiany!

Zazwyczaj w artykułach publikowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. skupiamy się na działaniach i projektach, które aktualnie realizujemy i wspieramy. A było ich sporo, bo od 2003 roku działamy z niesłabnącym entuzjazmem na rzecz gminy Warka i powiatu grójeckiego pobudzając do aktywności lokalne społeczności. Przez te lata przyczyniliśmy się do realizacji setek projektów, powołania wielu organizacji i grup, zdobywając środki zewnętrzne (pozyskane spoza powiatu grójeckiego) o wartości ponad 3 mln zł. Tym razem okoliczności stawiają nas w obliczu zmian związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia W.A.R.K.A.. 

Od 2006 roku mieliśmy swoją siedzibę w budynku firmy PRIMA (teraz DELTIMA), dzięki gościnności i otwartości Właściciela Firmy p. Włodzimierza Przybylskiego. Prezes zawsze powtarzał, że docenia nasze zaangażowanie na rzecz społeczności Warki, a nieodpłatne użyczenie biura jest wyrazem jego wdzięczności. My za to byliśmy w dwójnasób wdzięczni, bo posiadanie siedziby pozwoliło nam uzyskać status Ośrodka Działaj Lokalnie i rozwinąć działalność. Ten wkład jest nieoceniony, bo dzięki posiadaniu biura mogliśmy zacząć profesjonalnie działać, pozyskując środki zewnętrzne, gdyż dla grantodawców było ważne, że jesteśmy stabilną organizacją. Mogliśmy udzielać doradztwa organizacjom pozarządowym czy klubom seniorów ucząc ich pisać projekty, mieć miejsce do pracy dla naszych pracowników i wolontariuszy którzy pisali wnioski o dotacje, do przechowywania dokumentacji unijnych projektów czy zaplecza do organizacji różnych działań statutowych.

Okoliczności postawiły nas jednak w dość trudnej sytuacji, której nie planowaliśmy pod względem ani finansowym ani organizacyjnym, a która pojawiła się w czasie, gdy również my jako organizacja pozarządowa mamy kłopoty w finansowaniu kosztów stałych ze względu na m.in. zawieszone rozstrzygnięcia konkursów ofert spowodowane panującą sytuacją epidemiczną.

Firma DELTIMA chcąc dalej rozwijać swoją działalność zaplanowała na parterze budynku, gdzie m.in. mieści się biuro Stowarzyszenia kompleksowy remont wraz z dostosowaniem wszystkich pomieszczeń do swojej dalszej działalności. Zaistniała sytuacja spowodowała, że z obustronnym żalem musimy opuścić dotychczasowy lokal.

Najważniejszą i najpilniejszą rzecz, którą chcemy w tej chwili zrealizować jest pozyskanie nowego biura. Bez niego nie będziemy mieć kontaktu ze społecznikami, a bez nich nie będzie funkcjonowania Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Trwają starania o wynajęcie pomieszczeń w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, jednak w celu adaptacji na dłuższy okres czasu pomieszczenia te wymagają gruntownego remontu, w tym wymiany podłogi ze zniszczonej klepki na terakotę, wymiany lamp i instalacji elektrycznej na spełniającą wymogi bhp, czy montaż szafy pełniącej rolę magazynku. Koszt modernizacji lokalu szacowany jest na ok. 20.000 zł.

Zatem teraz my – Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie w przełomowym dla nas momencie. Będziemy wdzięczni za pomoc w każdej postaci – radą, gdzie moglibyśmy poszukać pomocy, ufundowaniem materiałów niezbędnych do remontu, czy pomocą poprzez wpłatę darowizny na konto (Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – nr konta BS 61 9154 0005 2001 0098 3361 0001, wpłata z dopiskiem “darowizna na remont”). Najdrobniejsza pomoc będzie dla nas wyrazem wdzięczności za efekty naszej wieloletniej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

W tym miejscu raz jeszcze chcemy serdecznie podziękować p. Włodzimierzowi Przybylskiemu za wieloletnie wsparcie. Jesteśmy pełni wdzięczności za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni na początku drogi Stowarzyszenia W.A.R.K.A., a także za możliwości rozwoju, które zyskaliśmy dzięki nieodpłatnemu korzystaniu z lokalu. 

Liczymy na dalszą pomoc Naszych wszystkich Przyjaciół!

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Udostępnij:
← Zostań krwiodawcą! Uratuj komuś życie! Od 31 maja zapraszamy do Muzeum →

Dodaj komentarz