Nieustępliwi w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla Warki i Powiatu Grójeckiego!

Nieustępliwi w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla Warki i Powiatu Grójeckiego!

Pierwsze półrocze było dla Stowarzyszenia W.A.R.K.A. bardzo intensywnym czasem. Zespół organizacji skupił się na ubieganiu się o dotacje ze środków zarówno publicznych jak i prywatnych na rozwój i aktywizację mieszkańców, szczególnie Warki. Bez względu na zawirowania organizacja pozostała wierna swojej misji i dotychczasowym celom składając wnioski dotacyjne na aktywizację seniorów, działania promujące Warkę poprzez Szlak Jabłkowy i przypadające w przyszłym roku 700-lecie Warki czy pobudzanie do działania społeczności wiejskich.

Wymagało to nie lada wysiłku, gdyż zaplanowanie i napisanie każdego projektu to kilkutygodniowa praca, w wyniku której złożonych zostało 8 wniosków. Jednak w marcu ze względu na pandemię wszystko stanęło pod znakiem zapytania.

Czas największych obostrzeń wynikających z zaistniałej w całej Polsce sytuacji przypadł na terminy wyników konkursów, co zrodziło w nas poczucie bezradności i towarzyszącą mu niepewność, ponieważ większość działań Stowarzyszenia W.A.R.K.A., jak również organizacji i grup z którymi Stowarzyszenie współpracuje bazuje na spotkaniach, szkoleniach, wizytach studyjnych i grupowej aktywności, które zostały wstrzymane – mówi  Dorota Lenarczyk ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A. – zarządzająca na co dzień biurem Stowarzyszenia i planowaniem projektów.

Końcówka maja okazała się jednak przełomowa, gdyż większość konkursów została jednak rozstrzygnięta, a wnioski Stowarzyszenia W.A.R.K.A. znalazły się wysoko na listach rankingowych uzyskując promesę dofinansowania. Udało się pozyskać dotacje ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Samorządu Województwa Mazowieckiego. Cieszymy się z tych sukcesów jednocześnie stajemy przed wyzwaniem realizacji projektów w trudnej i niepewnej rzeczywistości związanej z koronawirusem – mówi Andrzej Zaręba społeczny Prezes Stowarzyszenia. Musimy jednocześnie uczyć się nowych metod działania, np. przenosząc część spotkań do wirtualnego świata, aby wspierając się wzajemnie przetrwać ten szczególny czas, który może potrwać jeszcze długo. – dodaje Emilia Bienias – koordynatorka Działaj Lokalnie oraz projektów dla seniorów.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w 2020 roku zdobyło dotację na następujące projekty:

  • Solidarni z bohaterami czasu epidemii

– wsparcie projektów mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa jak również walka z negatywnymi skutkami społecznymi spowodowanymi epidemią. Fundusze na dotacje pochodzą ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w partnerstwie z Nationale – Nederlanden.

  • Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z Grójeckiego

– w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2020 realizowany będzie projekt, którego celem jest budowanie pozytywnego postrzegania osób starszych w powiecie grójeckim poprzez działalność grup senioralnych. Będą się odbywać działania edukacyjne, inicjatywy senioralne, czy tworzenie gazety dla seniorów.

  • Drzewo Wolontariatu Seniorów powiatu grójeckiego

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej seniorów z powiatu grójeckiego poprzez udział w wolontariacie senioralnym. W ramach projektu przewidziane są warsztaty “Wolontariat towarzyszący” z zakresu diagnozy lokalnej, kompetencji wolontariusza, budowania zespołu, a także Akcje wolontariackie, wizyta studyjna i integracja środowiska senioralnego. Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  • Działaj Lokalnie

– wsparcie 18 projektów aktywizujących mieszkańców w 5 Gminach powiatu grójeckiego: Grójec, Jasieniec, Goszczyn, Chynów i Warka. Fundusze na dotacje pochodzą ze środków Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Partnerów, tj. Gmin: Warka, Chynów, Goszczyn, Jasieniec, Grójec oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu, a także z wpłat 1% podatku i darowizn lokalnych firm.

  • Powiatowe Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej

– projekt realizowany w partnerstwie międzysektorowym tj. we współpracy z samorządem Powiatu Grójeckiego. Skierowany jest do ok. 30 młodych organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie powiatu grójeckiego na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. W ramach projektu odbędą się szkolenia z zakresu pisania wniosków, wsparcie organizacji oraz Konkurs “Inicjatywy Aktywnych Społeczności”. Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego i Starostwa Powiatowego w Grójcu.

  • Największy Sad Europy – rozwój partnerstwa Jabłkowa Warka

Celem jest nawiązanie współpracy z nowymi obiektami wytwarzającymi lokalne produkty kulinarne jak np. soki, oleje, przetwory, dania, desery. W ramach projektu odbędzie się kulinarny Konkurs Jabłko na Widelcu na wykreowanie nowych przysmaków jabłkowych “z duszą”. Projekt finansowany ze środków Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przy współpracy z Samorządem Gminy Warka.

  • Jabłko na Widelcu – dziedzictwo Największego Sadu Europy na Mazowszu

Promocja lokalnych produktów jabłkowych z grójecko-wareckiego zagłębia sadowniczego i regionu poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu efektywnej promocji dziedzictwa kulinarnego i konkursu na najciekawsze produkty kulinarne z jabłkiem w roli głównej. Projekt finansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  • Warecki Rynek 2020

W ramach projektu zostanie stworzona zielona przestrzeń wokół Skrzynki kontaktowej na wareckim Rynku, co znacznie umili przebywanie w centrum miasta i pozwoli we współpracy z innymi organizacjami, rękodzielnikami i grupami senioralnymi stworzyć ofertę spędzania wolnego czasu. Środki pochodzą z Funduszu Społecznego grupy Żywiec i Samorządu Gminy Warka.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Udostępnij:
← Kino z (Nie)znajomymi już za nami Komiks z „Dwójki” wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu →

Dodaj komentarz