Kolejne dotacje z Urzędu Marszałkowskiego dla gminy Warka

Kolejne dotacje z Urzędu Marszałkowskiego dla gminy Warka

W ostatnim czasie gmina Warka otrzymała kilka dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych pozyskano środki na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele w wysokości 105.000,00 zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 pozyskano kwotę 50.000,00 zł na budowę altany w Woli Palczewskiej, utworzenie siłowni plenerowej w Przylocie i Starej Warce, budowę oświetlenia ulicznego w Michalczewie, a także budowę placu zabaw we wsi Pilica. W ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” gmina Warka otrzyma od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online.

Umowy w powyższym zakresie zostały podpisane w dniu 26 czerwca 2020 r. w Żyrardowie przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, Radnego Sejmiku Mazowieckiego Leszka Przybytniaka oraz Burmistrza Warki Dariusza Gizkę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Miodek.

Urząd Miejski w Warce

Udostępnij:
← Festiwal Jedzenia i Piwa w Warce w najbliższy weekend! Obejrzeliśmy kolejny hit w skrzynkowym kinie →

Dodaj komentarz