Uroczyste podpisanie kolejnych umów dotacyjnych

Uroczyste podpisanie kolejnych umów dotacyjnych

23 lipca 2020 r. w Żyrardowie w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego dla gminy Warka.

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisali: Marszałek Adam Struzik oraz Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, natomiast Gminę Warka reprezentował Burmistrz Dariusz Gizka oraz Skarbnik Anna Miodek. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Wiceprzewodniczący Mirosław Orliński oraz Radny Leszek Przybytniak.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Warka otrzymała dotację w wysokości 189.420,00 zł na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na ternie gminy Warka”.

Dzięki dotacji gmina przeprowadzi inwentaryzację urządzeń eksploatowanych w lokalach i budynkach, co pozwoli m.in. na wskazanie źródeł niskiej emisji pyłów. Inwentaryzacja jest pierwszym strategicznym krokiem zmierzającym do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Natomiast z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” gmina pozyskała dla zadań realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (dalej ROD) Winnica 1 oraz ROD Winnica Maki kwotę w wysokości 19.752,25 zł.

Zaplanowane inwestycje to budowa wiaty na odpady komunale (na terenie ROD Winnica 1) oraz remont instalacji wodociągowej (na terenie ROD Winnica Maki). Finansowanie zadań stanowi w 40% dotacja z Urzędu Marszałkowskiego pozyskana przez gminę Warka, 40% budżet własny gminy, a w 20% wkład wniesiony przez ROD-y.

Urząd Miejski w Warce

Udostępnij:
← Odkryj inny świat planszówek - Planszaki Grypie mówimy STOP! - czyli dlaczego warto zaszczepić się przeciw grypie →

Dodaj komentarz