Sieć Aktywnych Seniorów znowu razem

Sieć Aktywnych Seniorów znowu razem

Po kilku miesiącach izolacji społecznej, która najbardziej dotknęła osoby starsze, członkowie Klubów Senior + oraz nieformalne grupy senioralne z powiatu grójeckiego uczestniczyli 20 sierpnia w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A.. Wydarzenie miało na celu zapoznanie seniorów z działaniami zaplanowanymi dla nich na 2020 rok dzięki realizacji dwóch projektów, na które Stowarzyszenie pozyskało środki z budżetu państwa i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Organizatorzy zadbali, aby ze względów bezpieczeństwa spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu. Na Kempingu nad Pilicą zebranych gości powitała Dorota Lenarczyk – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. dziękując za zaufanie i chęć spotkania pomimo panującej pandemii.

Na spotkaniu obecna była Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio, która swoim wystąpieniem oficjalnie rozpoczęła merytoryczną część wydarzenia dziękując seniorom za ich dotychczasowe zaangażowanie i energię oraz radość, z jaką seniorzy podchodzą do kolejnych działań. Wiceburmistrz zapewniła seniorów o tym, jak ważną grupą społeczną są w gminie, która od początku wspiera i odpowiada na potrzeby najstarszych mieszkańców.

Następnie Andrzej Zaręba – Prezes Zarządu Stowarzyszenia dodał jak ważne w obecnej rzeczywistości pandemicznej jest jeszcze większe zaangażowanie w dialog i współpraca z samorządami, aby dobrze poznać potrzeby seniorów w tym trudnym czasie i móc na nie trafnie odpowiedzieć. Zapewnił też jako Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, że Starostwo widzi i docenia aktywność seniorów i stale wspiera budowanie zaangażowanych społeczności lokalnych, w tym właśnie tych najstarszych.

W dalszej części spotkania przedstawiono uczestnikom szczegółowe plany działań senioralnych w 2020, w tym m.in.: w ramach projektu „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego” Stowarzyszenie W.A.R.K.A. proponuje: Zjazdy Sieci Aktywnych Seniorów i związany z nimi szereg warsztatów wzmacniających kompetencje seniorów w dziedzinie tworzenia pozytywnego wizerunku; planowanie, organizowanie i delegowanie działań w ramach inicjatyw senioralnych, czyli mini projektów realizowanych przez seniorów w ich społecznościach lokalnych czy udział w Forum na rzecz aktywizacji seniorów w celu poprawy wizerunku seniorów i rozwinięcia współpracy z lokalnymi instytucjami, wzmacnianie kompetencji redaktorskich i niezbędną w obecnych czasach edukację medialną.

W kolejnym obszernym projekcie pt. „Drzewo Wolontariatu Seniorów powiatu grójeckiego” przewidziane są natomiast warsztaty wolontariackie i wizyta studyjna – kompleksowo przygotowujące do szlachetnej, choć niełatwej roli wolontariusza towarzyszącego, akcje wolontariackie, których celem jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych i integracja wewnątrzpokoleniowa oraz wyjazd integracyjny będący zwieńczeniem projektu. Jest to pierwszy taki projekt realizowany przez Stowarzyszenie, który tworzy spójną całość i skierowany jest do konkretnej, zamkniętej grupy chętnych seniorów.

Następnie uczestnicy spotkania dyskutowali o sprawach dla nich ważnych, dzielili się wspomnieniami z okresu izolacji społecznej i działaniami realizowanymi w tym czasie.

Po części merytorycznej odbyła się część integracyjna z poczęstunkiem, którą otworzył kabaretowy występ artystyczny członkiń Klubu Seniora SPA Bończa. Przemiłą niespodzianką okazał się mini recital Andrzeja Zaręby, który zaczarował głosem całą widownię wykonując utwory największych gwiazd polskiej piosenki, które znają i kochają wszyscy, m.in. „Zabiorę Cię dziś na bal” Zbigniewa Wodeckiego, „Parostatek” Krzysztofa Krawczyka, czy „Kochać” Piotra Szczepanika. Po tak długiej przerwie w spotkaniach rozmowom i wspomnieniom nie było końca.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Projekt „Powiatowa Sieć Aktywnych Seniorów z grójeckiego” realizowany jest dzięki dotacji z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt „Drzewo Wolontariatu Seniorów powiatu grójeckiego” dofinansowany jest ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Udostępnij:
← 1,5 miliona dotacji dla Gminy Warka Przygoda z rzeźbą - Ceramika →

Dodaj komentarz