9 Kwesta na wareckich cmentarzach

9 Kwesta na wareckich cmentarzach

Trudny 2020 rok pandemii koronawirusa nie przerwał działalności Społecznego Komitetu im. ks. Marcelego Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu. W tym roku Społeczny Komitet podjął decyzję o wykonaniu prac konserwatorskich pomnika nagrobnego Jana Witoszyńskiego zm. w 1855 r. i jego córki zm. w 1881 r. Filipiny Garczyńskiej znajdującego się na wareckim starym cmentarzu. Obiekt znajduje się mniej więcej po środku cmentarza i jest fragmentem większego założenia. Prawdopodobnie był to postument w formie pnia drzewa z polem grobowym okolonym czterema słupkami połączonymi okrągłymi prętami. Na polu grobowym mogła jeszcze znajdować się płyta grobowa. Obecnie pozostał postument w formie uschniętego pnia drzewa i jeden słupek. Pole grobowe zostało zmienione oraz  ograniczone do minimum przez budowę nowych pomników nagrobnych. Jest to kolejny stary zabytkowy pomnik nagrobny nie posiadający opiekunów prawnych, który dzięki staraniom Społecznego Komitetu i wsparciu społeczności lokalnej zostanie uratowany przed zniszczeniem.  Ponadto wykonany został fundament pod płytę nagrobną, której prace konserwatorskie wykonane zostaną w przyszłym roku. W związku z tym w dniach 1 i 2 listopada 2020 r., pomimo zwiększonych ograniczeń z powodu dużego wzrostu zakażeń, Społeczny Komitet planuje zorganizowanie 9 kwesty na obydwu wareckich cmentarzach w godz. 8.00 – 16.00., z której  zebrane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prac konserwatorskich powyższego zabytku.

Dzięki staraniom Społecznego Komitetu i wsparciu ze strony społeczeństwa uratowanych zostało popadających w ruinę już 19 pomników i płyt nagrobnych zacnych mieszkańców Warki i okolic. Obiekty znajdujące się na cmentarzu są niezwykle cenne pod względem historycznym i artystycznym, są niewyczerpanym źródłem wiedzy o minionym życiu pojedynczych ludzi i całych zbiorowości ludzkich, a także są świadectwem naszej kultury i tożsamości.

NIE POZWÓLMY ZGINĄĆ WARECKIM ZABYTKOM !!!

Andrzej Gut – przewodniczący Społecznego Komitetu

Fot. Andrzej Gut

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 9 października 2020 r. zmarła Pani Maria Bieńkowska długoletni członek Społecznego Komitetu im. Ks. Marcelego Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu. Dziękujemy Pani Mario za niezawodną postawę i uśmiech. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia.

Społeczny Komitet im. Ks. Marcelego Ciemniewskiego

Udostępnij:
← Namaluj swój udział w WOŚP Zakończono pierwszy etap remontu łazienek w LO Warka →

Dodaj komentarz