Zaczynamy nowy rok szkolny w CKZiU w Nowej Wsi

Zaczynamy nowy rok szkolny w CKZiU w Nowej Wsi

Po kilku miesiącach zdalnej nauki w minionym roku szkolnym i dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wróciliśmy do szkoły! Zaczynamy nowy rok szkolny – niezwykły, pełen nowych wyzwań i wielu niewiadomych.

Epidemia SARS-COV 2 wpływa na funkcjonowanie wielu instytucji, w tym placówek oświatowych. Wszystkie szkoły powiatu grójeckiego są w pełni przygotowane na sprostanie wymaganiom stawianym przez nietypowe okoliczności. Również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi należy do grona szkół, w których priorytetem staje się wzmożona troska o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczniów i pracowników.

W wysokim reżimie sanitarnym odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie różnych roczników rotacyjnie spotykali się z wychowawcami, którzy przekazali im informacje niezbędne do właściwego i bezpiecznego funkcjonowania w szkolnej przestrzeni.

Niecodzienne środki ostrożności, jakie towarzyszyły uroczystości, powodowały niewątpliwie dodatkowy stres u uczniów klas pierwszych. Dla nich ogromnym przeżyciem jest sam fakt rozpoczęcia nauki w nowej szkole. Mimo początkowo niepewnych min szybko poczuli się dobrze, serdecznie przywitani podczas spotkania z dyrekcją szkoły i wychowawcami.

Okolicznościowe życzenia skierował do uczniów naszej szkoły Krzysztof Ambroziak – Starosta Grójecki. Jego list odczytał uczestniczący w uroczystości Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego.

W tym roku szkolnym kilkudziesięciu uczniów rozpocznie naukę w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w zawodach technik ogrodnik, technik spedytor, technik ekonomista, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich i technik reklamy. Liczna grupa młodych ludzi zdecydowanych na zdobywanie zawodu w naszej szkole to wyraźny dowód, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest miejscem zapewniającym wykształcenie na bardzo wysokim poziomie. Holistyczne podejście do kwestii edukacji, charakterystyczne dla CKZiU w Nowej Wsi, odpowiada potrzebom nie tylko współczesnego świata, ale i środowiska lokalnego.

Pozostaje jedynie życzyć sobie, by efekty pracy wszystkich podmiotów tworzących społeczność Centrum były równie spektakularne, jak dotychczas, a pandemia koronawirusa nie osłabiła pozycji szkoły.

Ewa Malowaniec – CKZiU w Nowej Wsi

Udostępnij:
← Światowy Dzień Jabłka w Warce „Nasz święty” – wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Sławomira Ragana →

Dodaj komentarz