Szczepienia czas zacząć

Szczepienia czas zacząć

W dniu 25 stycznia 2021 r. w SPZOZ w Warce rozpoczęły się szczepienia pacjentów przeciw COVID-19. W pierwszej grupie zaszczepionych osób znaleźli się pacjenci powyżej 80 r. ż. Z uwagi na wiek i stan zdrowia pacjentów, dołożyliśmy wszelkich starań, aby zorganizować proces szczepienia w sposób sprawny i jak najmniej obciążający naszych seniorów.

W tygodniu poprzedzającym wizytę szczepienną, każdy pacjent został poinformowany telefonicznie przez pracownika rejestracji o konieczności zgłoszenia się na umówiony termin oraz przyniesieniu ze sobą: 1) wypełnionego i podpisanego kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem, 2) zapisanego na oddzielnej kartce imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu, 3) dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Proces szczepienia pacjentów zaplanowaliśmy w czterech etapach. W etapie I pracownik Przychodni na tzw. „triage’u” dokonywał weryfikacji tożsamości pacjenta zgłaszającego się na szczepienie, wstępnie oceniał kwestionariusz do szczepienia (czy został prawidłowo wypełniony i podpisany we właściwych miejscach), dokonywał pomiaru temperatury pacjenta i ewentualnego opiekuna, a także kierował kolejnością zgłaszania się pacjentów do gabinetu lekarskiego. Ostateczna kwalifikacja pacjenta następowała w gabinecie na etapie II, gdzie lekarz po zapoznaniu się z danymi zawartymi w kwestionariuszu do szczepień, przeprowadzonym wywiadzie i zbadaniu pacjenta, wydawał pozytywną bądź negatywną decyzję o możliwości zaszczepienia. W celu usprawnienia pracy, lekarza wspierał asystent medyczny, który wprowadzał wywiad do komputera. Po zakończeniu badania i wydaniu przez lekarza pozytywnej decyzji dla pacjenta, następował etap III, czyli szczepienie wykonywane przez pielęgniarkę. Dla bezpieczeństwa każdy zaszczepiony pacjent, zgodnie z zaleceniami, został poproszony o pozostanie na terenie Przychodni przez 15 minut. W celu ułatwienia „pilnowania czasu”, pielęgniarka wręczyła każdemu zaszczepionemu pacjentowi kartkę na której napisała godzinę o której może opuścić Przychodnię. Samopoczucie zaszczepionych pacjentów na bieżąco monitorowali pracownicy Przychodni. Po 15 minutach następował etap IV czyli przekazanie pacjentowi informacji o podaniu II dawki szczepionki. Pacjenci po podaniu pierwszej dawki, zostali od razu zapisani na kolejną wizytę szczepienną. Przy wyjściu pacjent otrzymał od pracownika Przychodni kartę przypominającą podanie II dawki, kwestionariusz na kolejne szczepienie wraz z informacją dodatkową, oraz ulotkę o podanej szczepionce.

Dzięki sprawnej organizacji, zaangażowaniu personelu Przychodni oraz samych pacjentów, proces szczepienia przebiegał bardzo sprawnie, dzięki czemu w niecałe 2 godziny udało się zaszczepić 30 osób. Wiele jest w tym zasługi naszych seniorów, którzy do szczepienia podeszli bardzo poważnie i zgłaszali się na wizyty punktualnie i należycie przygotowani – za co serdecznie im dziękujemy.

Kolejne szczepienia pacjentów w naszej Przychodni zaplanowane są w każdy kolejny poniedziałek do końca marca 2021 r.

Wszystkim pacjentom, którzy zostali zapisani na kolejne terminy szczepień w Przychodni Zdrowia w Warce, pragniemy przypomnieć kilka najważniejszych informacji:

  1. Przed szczepieniem należy pobrać kwestionariusz wstępnego badania przesiewowego przed szczepieniem. Formularz wraz z dołączoną informacją dodatkową można pobrać w naszej Przychodni, na stronie internetowej www.spzoz-warka.pl, w Urzędzie Miejskim oraz w Aptekach wareckich.
  2. Na szczepienie zgłaszacie się Państwo się do Poradni Dziecięcej (wejście od strony placu zabaw) wraz z wymaganymi dokumentami czyli: kompletnie wypełnionym i podpisanym w dniu szczepienia kwestionariuszem do szczepienia, oddzielną kartką z danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, numerem PESEL i numerem telefonu), oraz dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
  3. Jeżeli na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu do szczepień na stronie pierwszej, odpowiedzieliście Państwo „NIE”, wówczas zgłaszacie się na szczepienie 5 minut przed wyznaczoną godziną.
  4. Jeżeli na którekolwiek z pytań zawartych w kwestionariuszu na stronie pierwszej odpowiedź będzie brzmiała „TAK”, wówczas szczepienie należy odwołać i niezwłocznie poinformować o tym fakcie SPZOZ w Warce. Kolejny termin zostanie Państwu wyznaczony.
  5. Pacjenci, którzy stale kontrolują wskaźnik INR, proszeni są o wykonanie tego badania na 7 dni przed zaplanowaną wizytą szczepienną. Wynik badania poniżej 3,0 oznacza, że pacjent może zostać zaszczepiony.
  6. Jeżeli będziecie Państwo mieli problem z wypełnieniem kwestionariusza przed szczepieniem, to dla pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w naszej Przychodni uruchomiliśmy infolinię pod numerem telefonu 48 670 29 58 dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00. Pozostałe pytania prosimy kierować do Rejestracji Ogólnej pod numerem telefonu 48 670 2999.
  7. Prosimy Państwa o zabranie ze sobą na wizytę szczepienną okularów i ubranie się w sposób, który umożliwi szybkie odsłonięcie ramienia, np. sweter, podkoszulek z krótkim rękawem.
  8. Dla Państwa bezpieczeństwa po zaszczepieniu zostaniecie poproszeni o pozostanie na terenie Przychodni co najmniej 15minut.
  9. Termin podania II dawki zostanie Państwu od razu wyznaczony, otrzymacie go opuszczając Przychodnię po szczepieniu.

Warto pamiętać, że dzień po szczepieniu zalecany jest odpoczynek. Po zaszczepieniu możecie się Państwo czuć zupełnie normalnie, ale możliwe są również działania niepożądane po podaniu szczepionki. Do najczęstszych z nich należy ból, i/lub zaczerwienie w miejscu podania szczepionki, dyskomfort, stan podgorączkowy. W związku z tymi objawami można zażyć paracetamol. Po 1-2 dniach od podania szczepionki objawy te powinny samoistnie ustąpić. W przypadku jeżeli działania niepożądane nie ustąpią i zauważycie Państwo np. narastającą gorączkę trudną do zbicia lub inne niepokojące objawy, wówczas należy skontaktować się z lekarzem. Przypominamy naszym seniorom, że podanie I dawki szczepionki nie sprawia, że zagrożenie zniknęło. Pierwsza dawka szczepionki daje ochronę na poziomie 20-30 procent. Dopiero 3-4 tygodnie po podaniu drugiej dawki możemy mówić o ochronie na poziomie ok. 90 procent. Apelujemy do Państwa o rozwagę. Pierwsza dawka nie zwalnia z obowiązku zachowania reżimu sanitarnego. Drodzy seniorzy, dla własnego bezpieczeństwa prosimy, aby nadal stosowali Państwo zasadę Dystans – Dezynfekcja – Maseczka.

Na chwilę obecną SPZOZ w Warce nie prowadzi dalszych zapisów na szczepienia w kierunku COVID-19. Nasza placówka tak jak inne w kraju otrzymała możliwość zaszczepienia 30 pacjentów na tydzień do końca marca 2021 r. Na te terminy zapisali się pacjenci powyżej 80-ego r. ż. W przypadku zwiększenia przez Ministerstwo Zdrowia limitów szczepień, będziemy Państwa informować o możliwości zapisania się na szczepienie w naszej Przychodni. Zapisy na kolejne terminy szczepień będą możliwe telefonicznie poprzez infolinię 48 670 29 93 lub osobiście w Rejestracji Ogólnej Przychodni Zdrowia w Warce.

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej www.spzoz-warka.pl oraz naszego profilu na Facebook ’u, gdzie na bieżąco aktualizujemy informacje związane ze szczepieniami.

Przypominamy Państwu, że chęć zaszczepienia przeciwko COVID-19 można zgłaszać telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod numerem 989 oraz poprzez stronę internetową www.szczepimysie.pacjent.gov.pl lub wysłać SMS o treści „szczepimy się” pod numer 664 908 556

SPZOZ w Warce

Udostępnij:
← Jubileusz 100-lecia urodzin Pana Wacława Kopczyńskiego Remont budynku Strzelnicy Miejskiej →

Dodaj komentarz