Sołectwa

Wielkanocny kiermasz na rynku

W Niedzielę Palmową 20 marca na wareckim rynku (w dużym namiocie) odbędzie się  Warecki Charytatywny Kiermasz Wielkanocny. Ideą kiermaszu jest wsparcie różnych działań społecznych i charytatywnych realizowanych przez działające w gminie Warka organizacje pozarządowe, grupy nieformalne,


(czytaj więcej...)
Ważna Polsko-Amerykańska wizyta w Warce

Od 10 lat, z dużymi sukcesami Stowarzyszenie W.A.R.K.A. realizuje program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) – Działaj Lokalnie, dzięki któremu udało się wesprzeć już aż 202 projekty aktywizujące lokalne społeczności na terenie Warki, Chynowa, Grójca, Goszczyna i


(czytaj więcej...)
Przyszywana Babcia

Jak trwoga to do Boga, jak wpadka to do Babci i Dziadka. Tak mówi przysłowie, ale co zrobić jeżeli ich brak…? Seniorzy z klubu Seniora SPA Bończa odwiedzili Dom Dziecka w Konstancinie. Nieprzypadkowo seniorzy wybrali się


(czytaj więcej...)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje na marzec uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich


(czytaj więcej...)
Obowiązek rejestracji urządzeń chłodniczych

W połowie stycznia rząd przyjął rozporządzenie do ustawy f-gazowej /z 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych/. Regulacja powołuje w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i


(czytaj więcej...)
Niższy podatek rolny w gminie Warka

W roku 2016 stawka podatku rolnego w Gminie Warka dla gospodarstw rolnych wyniesie 134,37 zł od 1 ha gruntu rolnego. Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha został


(czytaj więcej...)
Jest trzeci numer Kuriera Wareckiego

W napięciu czekamy na wiosnę, że już za chwilę, za moment… Jeszcze troszkę i będzie!!! Pojawi się nagle, znienacka i zaraz będziemy mieć ochotę na wszystko. Zaraz zaczniemy wiosenne porządki, schowamy wysłużone swetry a osierocone rękawiczki pozostaną


(czytaj więcej...)
Babcia, Dziadek i Moderato!

23 stycznia w kościele Parafialnym we Wrociszewie odbył się uroczysty koncert Miejskiej Orkiestry Moderato pod batutą Artura Gębskiego. Uhonorowany licznymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi zespół, przyjął zaproszenie do Wrociszewa i swoim występem uświetnił uroczystość przygotowaną z


(czytaj więcej...)
Fundusz sołecki w gminie Warka

Polska wieś zmienia się dynamicznie, następujące przeobrażenia nie dotyczą jedynie modernizacji rolnictwa i  wprowadzania nowych technologii, dokonuje się bowiem olbrzymia zmiana kulturowa i cywilizacyjna.  Należy zwrócić uwagę, że nie postęp technologiczny jest najważniejszy, często nie doceniamy


(czytaj więcej...)
Oj, Działo się Lokalnie w 2015 roku!

Na terenie gminy Warka już od 10 lat funkcjonuje Program „Działaj Lokalnie”. Ta inicjatywa na stałe zapisała się w świadomości mieszkańców i jednocześnie ma szanse się rozwijać dzięki aktywnemu sprzyjaniu wareckiego samorządu oraz pomocy biznesu i


(czytaj więcej...)