drogi

Dotacja na modernizację drogi w Piasecznie

24 maja w Radomiu Burmistrz Warki Dariusz Gizka wraz z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Rafałem Rajkowskim podpisali umowę o udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piaseczno”.


(czytaj więcej...)
Trwają prace przy modernizacji ulicy Fabrycznej

W dniu 27 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robot Inżynieryjno–Drogowych w Grójcu  z Jasieńca. Wartość zadania to 2 253 864,08 zł brutto, a termin realizacji do 29.09.2017r. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa części


(czytaj więcej...)
Modernizacja drogi wojewódzkiej 731

Dobra współpraca samorządu gminy Warka z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i MZDW zaowocowała kolejnymi inwestycjami na drogach wojewódzkich w gminie Warka. Obecnie,  na drodze wojewódzkiej nr 731: Potycz – Warka – Falęcice – Białobrzegi w miejscowości


(czytaj więcej...)
Duża inwestycja drogowa w Michalczewie

Dzięki staraniom Gminy Warka udało się uzyskać dofinansowanie na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Burmistrz Warki podjął decyzję o realizacji w całości inwestycji o wartości 319.045,46 zł obejmującej odcinek ponad 1000 mb. W ramach zadania zostanie wykonana


(czytaj więcej...)
Inwestycje drogowe w Gminie Warka

Rozbudowa ulicy Fabrycznej 27 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno–Drogowych w Grójcu z Jasieńca. Wartość zadania to 2.253.864,08 zł brutto, a realizacja inwestycji potrwa do 29 września 2017 r. Przedmiotem


(czytaj więcej...)
Inwestycje drogowe w Gminie Warka

Remont drogi gminnej we wsi Hornigi Gmina Warka we współpracy z Gminą Chynów zrealizowała re­mont drogi gminnej na odcinku ok. 300 mb. W ramach prac wykonano pod­budowę z kruszywa łamanego, wy­konano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych


(czytaj więcej...)
Modernizacja dróg w gminie Warka

W gminie Warka rozpoczęły się działania modernizacyjne kilku dróg. Modernizacja dróg dojazdowych do pól w Starej Warce Firma PRID w Grójcu wykona za kwoty 89.225,58 zł brutto i 50.545,22 zł brutto dwa odcinki dróg w Starej


(czytaj więcej...)
Osiedle Winiary pięknieje

Trwają prace związane z przebudową trzeciego już etapu modernizacji dróg na Winiarach pn. „Budowa dróg – osiedle Winiary w Warce”. Zakres prac obejmuje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę ścieżek pieszo-rowerowych i chodników z kostki betonowej


(czytaj więcej...)
Budowa dróg na osiedlu Winiary

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg – osiedle Winiary w Warce etap III”, w 2016r., planuje się zrealizować kompleksową budowę ulicy Ojca Rafała Chylińskiego, ulicy Janusza Kusocińskiego oraz fragmentu ulic Aleksandra Gajewskiego i Parkowej. Zakres


(czytaj więcej...)
Zielone światło dla wareckich dróg

Analizując najważniejsze inwestycje zaplanowane na rok 2016 w budżecie gminy Warka nie można przeoczyć działań z zakresu modernizacji dróg. Położenie akcentu na realizację zadań w szeroko rozumianej komunikacji wiąże się z zaangażowaniem znacznych środków, dlatego cieszy


(czytaj więcej...)