gmina

Szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Warka

Gmina Warka zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe. Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane od 1 do 28 lutego 2019 w Urzędzie Miejskim w Warce. Nowe umiejętności cyfrowe mieszkańcy zdobędą dzięki projektowi „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Warka”,


(czytaj więcej...)
Modernizacja oczyszczalni w Konarach na finiszu

W 2017 roku Burmistrz Warki Dariusz Gizka w porozumieniu z Prezesem ZUK podjęli, strategiczne dla rozwoju północnej części gminy decyzję o rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie oczyszczalni w Konarach. Realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w


(czytaj więcej...)
Kolejna ważna inwestycja drogowa w Warce rozpoczęta

Urząd Miejski w Warce jest w trakcie przygotowania postępowania przetargowego do wyłonienia wykonawcy bardzo ważnej inwestycji drogowej zaplanowanej na 2018 rok tj. „Rozbudowa ulicy Niemojewskiej, ulicy Wąwóz oraz ulicy Solec  w Warce”. Na realizację tej inwestycji


(czytaj więcej...)
Gminia Warka w latach 2010-2017 – Najważniejsze wydarzenia

Ostatnie 7 lat pracy obecnego samorządu pokazały, że Gmina Warka ciągle się zmienia. Jest to efekt skutecznych i wytrwałych działań Burmistrza Warki Dariusza Gizki wraz z całym samorządem. Dzięki wzorcowej współpracy systematycznie realizowane są inwestycje infrastrukturalne


(czytaj więcej...)
Inwestycje w Gminie Warka w latach 2010-2017 – Inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców

Ostatnie 7 lat pracy obecnego samorządu pokazały, że Gmina Warka ciągle się zmienia. Jest to efekt skutecznych i wytrwałych działań Burmistrza Warki Dariusza Gizki wraz z całym samorządem. Dzięki wzorcowej współpracy systematycznie realizowane są inwestycje infrastrukturalne


(czytaj więcej...)
Inwestycje w Gminie Warka w latach 2010-2017 – Infrastruktura komunalna

Ostatnie 7 lat pracy obecnego samorządu pokazały, że Gmina Warka ciągle się zmienia. Jest to efekt skutecznych i wytrwałych działań Burmistrza Warki Dariusza Gizki wraz z całym samorządem. Dzięki wzorcowej współpracy systematycznie realizowane są inwestycje infrastrukturalne


(czytaj więcej...)
Inwestycje w Gminie Warka – Remont drogi gminnej we wsi Palczew Parcela – etap I

  W ramach inwestycji wykonane zostanie mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy oraz wykonanie warstwy profilującej z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy z destruktu oraz remont cząstkowy istniejącej nawierzchni. Roboty wykona firma DROGMAR Mariola Kulkowska z Grójca.


(czytaj więcej...)
Inwestycje w Gminie Warka – ulica Fabryczna w remoncie

W ramach inwestycji Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno–Drogowych z Jasieńca  wykona nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej długości blisko 600 mb i szerokości 6 m. Na ulicy Fabrycznej powstaną chodniki, ścieżka rowerowa i miejsca postojowe. Ponadto wybudowana została kanalizacja


(czytaj więcej...)
Trwają prace przy modernizacji ulicy Fabrycznej

W dniu 27 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Robot Inżynieryjno–Drogowych w Grójcu  z Jasieńca. Wartość zadania to 2 253 864,08 zł brutto, a termin realizacji do 29.09.2017r. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa części


(czytaj więcej...)
Modernizacja drogi wojewódzkiej 731

Dobra współpraca samorządu gminy Warka z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i MZDW zaowocowała kolejnymi inwestycjami na drogach wojewódzkich w gminie Warka. Obecnie,  na drodze wojewódzkiej nr 731: Potycz – Warka – Falęcice – Białobrzegi w miejscowości


(czytaj więcej...)