Nowa Wieś

Szkoły aktywne turystycznie

Turystyka i krajoznawstwo należą do tych sfer, które wzmac­niają i rozwijają wśród dzieci i młodzieży takie cechy jak: cieka­wość, żądza wiedzy, fantazja, ra­dość z przygody i zabawy, otwar­tość, chęć eksperymentowania, humor, energia. Odgrywają one ogromną rolę


(czytaj więcej...)
Przedszkole w Nowej Wsi wiarygodną szkołą!

Z początkiem 2017 roku została uruchomiona kolejna edycja programu „Wiarygodne Przedszkole”. Po rekrutacji placówek w regionie Wareckim ogólnopolskie wyróżnienie otrzymało Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi. Program „Wiarygodne Przedszkole” stanowi ranking najlepszych placówek w całej Polsce. Nadany Certyfikat jest


(czytaj więcej...)
Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi zdobywają kolejne umiejętności

Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi z klas pierwszych, drugich i trzecich, kształcących się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. 23 stycznia 2017 roku przyszli ekonomiści zapoznali się z metodami


(czytaj więcej...)
Uczennice CKZiU w Nowej Wsi w etapie okręgowym olimpiady statystycznej

13 stycznia 2017 r. dwie uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi: Aleksandra Stolarska i Weronika Zalewska z klasy II Technikum Ekonomicznego wzięły udział w etapie okręgowym Olimpiady Statystycznej. Zawody okręgowe zostały poprzedzone eliminacjami szkolnymi,


(czytaj więcej...)
Szkolny Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

W dniu 12 grudnia 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się Szkolny Konkurs wiedzy o HIV i AIDS, zorganizowany przez Panią Alinę Majewską. Współorganizatorem Konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu.


(czytaj więcej...)
Wspomnienia uczniów CKZiU z Dolnej Saksonii

Uczennice klasy III Technikum im. Tomasza Nocznickiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcące się w zawodzie technik architektury krajobrazu – Adela Kowalska, Patrycja Jasiówka, Magdalena Korcz – spędziły trzy miesiące w gospodarstwach


(czytaj więcej...)
Wycieczka do Sejmu

W ramach wychowania patriotyczno-obywatelskiego uczniowie klas: I Technikum Architektury Krajobrazu i I Technikum Ogrodniczego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wraz z opiekunami: p. Anną Osińską i p. Małgorzatą Bosak odwiedzili 27 września


(czytaj więcej...)
Sukces uczniów CKZiU w Nowej Wsi

W projekcie „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” 7 uczniów CKZiU z Nowej Wsi spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do otrzymania stypendium w roku szkolnym 2016/2017. Paulina Cieślak – klasa IV Technikum w zawodzie


(czytaj więcej...)
Niedziela w Nowej Wsi pełna folkloru

Imprezą kulturalną, która zyskuje stałe miejsce w kalendarzu nowowiejskich uroczystości jest Święto Kultury Regionalnej. Z roku na rok organizowane z coraz większym rozmachem, 2 października 2016 roku obchodziło swój mały jubileusz – piątą edycję. Tradycyjnie organizatorami


(czytaj więcej...)
Powakacyjne zmiany w ZSP w Nowej Wsi

Wielkie zmiany powitały społeczność Szkoły w Nowej Wsi w dniu 1 września. Na terenie posesji wybudowano bezpieczny, poszerzony i wyłożony kostką wjazd oraz chodnik prowadzący od ulicy aż po same schody szkoły. Niespodzianka czekała także na tyłach budynku.


(czytaj więcej...)