szkoły

To był czas szkolnych festynów

Minął czerwiec, a wraz z nim czas przygotowań do waka­cji, zabawy i pokazywania twór­czości artystycznej dzieci i mło­dzieży. Szkoły w gminie Warka aby nagrodzić uczniów za ich całoroczną pracę i naukę zorga­nizowały pełne atrakcji pikniki! Każda


(czytaj więcej...)
Finał Szkolnej Ligi Strzeleckiej

27 kwietnia na strzelnicy miejskiej w Warce, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pow. grójeckiego sprawdzili swoje umiejętności strzeleckie Młodzi strzelcy rywalizowali w strzelaniu z karabinka sportowego na dystansie 50 m. W tym dniu rozegrana została IV ostatnia runda


(czytaj więcej...)
Ostrołęka i Konary najlepsze przy stole

Zwyczajowo przyjęło się że marzec to miesiąc najmłodszych tenisistów stołowych w Warce. 24 marca w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji odbył się coroczny Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych. Tegoroczne zawody cieszyły się dużą frekwencją.


(czytaj więcej...)
Słodka lekcja w PSP2

3 marca w Publicznej Szko­le Podstawowej nr 2 im. K. Pu­łaskiego w Warce odbyła się „słodka lekcja” z udziałem pana Wojciecha Turka – technologa żywienia, który swoje zamiłowa­nie do czekolady połączył z wy­konywaną pracą. Pan Wojciech


(czytaj więcej...)
Szkoły aktywne turystycznie

Turystyka i krajoznawstwo należą do tych sfer, które wzmac­niają i rozwijają wśród dzieci i młodzieży takie cechy jak: cieka­wość, żądza wiedzy, fantazja, ra­dość z przygody i zabawy, otwar­tość, chęć eksperymentowania, humor, energia. Odgrywają one ogromną rolę


(czytaj więcej...)
Warecka „Jedynka” i Gimnazjum stworzą Zespół

Dnia 3 lutego 2017 roku Rada Miejska w Warce podjęła uchwałę „w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Warce”. W skład Zespołu wejdą: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce oraz Publiczne Gimnazjum nr


(czytaj więcej...)
Ucha nadstawiam, słucham jak gra. Muzyka we mnie – w muzyce ja

We wrześniu Szkoła Podstawowa w Konarach rozpoczęła drugi sezon współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie. Szkoła zawsze rezerwuje jeden poniedziałek w miesiącu na koncert muzyczny. Koncerty edukacyjne stanowią cykl tematów na cały rok szkolny. Artyści prezentują


(czytaj więcej...)
Jedynka na start

Nauczyciele coraz częściej dostrzegają deficyty rozwojowe dzieci zakłócające prawidłowy proces uczenia się. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce stara się wyjść naprzeciw uczniom i ich potrzebom, urozmaicając zajęcia oraz wprowadzając nowoczesne metody. Dzieci posiadające opinię z


(czytaj więcej...)
Młodzi turyści poznawali najpiękniejsze miejsca naszego grodu

W dniach 17-18 września warecki Oddział PTTK wyruszył na kolejny, 46. Rajd Pieszy Południowego Mazowsza. Aby porzekadło „cudze chwalicie, swego nie znacie” nie sprawdziło się, tym razem postanowiliśmy pokazać młodym piechurom nasz stary, piękny gród. W


(czytaj więcej...)
Wareckie szkoły podbiły „Festiwal Piosenki o Zdrowiu” w Grójcu

10 maja w Grójcu odbył się „Festiwal Piosenki o Zdrowiu” zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej. Zadaniem wszystkich prezentujących się grup było napisanie tekstu piosenki o zdrowiu i zaprezentowanie jej podczas festiwalu. Tegoroczny festiwal odbył się pod


(czytaj więcej...)