urząd miejski

Podsumowanie roku 2018

Prezentujemy Państwu najważniejsze zrealizowane w roku 2018 inwestycje i zadania w zakresie infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowo-społecznej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz związane z bezpieczeństwem Mieszkańców. INWESTYCJE DROGOWE Samorząd Warki w roku 2018 wybudował lub wyremontował kilkadziesiąt


(czytaj więcej...)
Kronika Policyjna i dwa słowa Komendanta…

W nocy z 12/13 stycznia 2019 r., w Warce nieznany sprawca dokonał z pokoju hotelowego kradzieży pieniędzy w kwocie 5000 zł oraz telefonu komórkowego marki Samsung na szkodę mieszkańca gm. Łubianka. Policjanci szybko ustalili sprawcę tego


(czytaj więcej...)
Ławka Niepodległości stanie w Warce

Gmina Warka upamiętni 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez budowę tzw. Ławki Niepodległości. Warecki samorząd pozyskał na ten cel środki zewnętrzne z Ministerstwa Obrony Narodowej. Będzie to nowoczesna multimedialna ławka o charakterze pomnika upamiętniającego tradycję,


(czytaj więcej...)
50 lat (i więcej) razem minęło jak jeden dzień…

We wtorek 22 i 29 maja 2018 r. trzynaście par małżeńskich z terenu Gminy Warka obchodziło  jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, a jedna para – 60 lat w związku małżeńskim. Burmistrz Warki Dariusz Gizka przywitał i serdecznie


(czytaj więcej...)
Budowa kolejnej atrakcji przyrodniczo-turystycznej zbliża się do końca!  

W ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Gmina Warka otrzymała dofinansowanie unijne na projekt „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”. Wysokość wsparcia to ponad 700 tys. zł. Działania są już realizowane. Odbyły się warsztaty ekologiczne


(czytaj więcej...)
Planowanie działań rewitalizacyjnych

W czerwcu Burmistrz Warki podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na udzielenie dotacji celowej w kwocie 112 600 zł. Celem jest opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Warka. Nasz wniosek uzyskał aż 86% punktów możliwych do zdobycia


(czytaj więcej...)
Strażacy wybrali władze gminne

5 czerwca w OSP Grzegorzewice odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warce, który otworzył Prezes Zarządu Marian Górski. Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia Złotego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowi Mieczysławowi


(czytaj więcej...)
Burmistrz Warki bardzo wysoko oceniony przez Radę Miejską

23 czerwca 2016 Radni Rady Miejskiej w Warce jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi za realizację budżetu w 2015 roku. W swoim wystąpieniu Burmistrz przedstawił długą listę zadań inwestycyjnych, na które pozyskano około 8 mln środków zewnętrznych. Podkreślił,


(czytaj więcej...)
Marszałek Sejmu RP w Warce

W dniu 15 czerwca 2016 r. na strzelnicy miejskiej w Warce odbyła się wizytacja formacji Straży Marszałkowskiej przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W czasie spotkania z Panem Marszałkiem władze Warki przedstawiły bieżące sprawy związane z gminą, wśród


(czytaj więcej...)
Urząd Miejski w Warce funkcjonuje wzorowo

Na przełomie lutego i marca bieżącego roku Gmina Warka została poddana rutynowej ocenie przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zakresem kontroli zostało objęte wykorzystanie dotacji z budżetu państwa w 2015 roku, szczególnie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z


(czytaj więcej...)