woda

Bezpieczna woda

Wielu tragedii, do których każdego dnia dochodzi nad akwenami wodnymi można byłoby prawdopodobnie uniknąć, gdyby ludzie pamiętali o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą. Nie pływam pod wpływem  po alkoholu mogę nie wypłynąć!


(czytaj więcej...)
W Warce niższe ceny za ciepło i ciepłą wodę użytkową

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. systematycznie czyni starania mające na celu obniżanie kosztów usług świadczonych mieszkańcom Gminy Warka. Ostatnio dzięki zaangażowaniu i umiejętnie przeprowadzonych negocjacjach przez Zarząd Spółki udało się uzyskać wymierny i


(czytaj więcej...)
W Warce woda i ścieki bez podwyżek

Analiza ekonomiczna wyników finansowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. wykazała, że planowane przychody wg obecnie obowiązującej taryfy oraz dodatkowe przychody z usług komercyjnych, zapewnią pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego


(czytaj więcej...)
W Warce woda i ścieki bez podwyżek

Analiza ekonomiczna wykazała, że osiągnięte dodatkowe przychody z usług komercyjnych oraz planowane przychody wg obecnie obowiązującej taryfy, zapewnią pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i


(czytaj więcej...)