ZUK

Wrociszew w walce o czyste środowisko – zbiórka surowców wtórnych

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przystąpiła do XIV edycji konkursu zbiórki surowców wtórnych organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem konkursu była nie tylko zbiórka surowców wtórnych, czyli makulatury i butelek PET,


(czytaj więcej...)
Modernizacja oczyszczalni w Konarach na finiszu

W 2017 roku Burmistrz Warki Dariusz Gizka w porozumieniu z Prezesem ZUK podjęli, strategiczne dla rozwoju północnej części gminy decyzję o rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie oczyszczalni w Konarach. Realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w


(czytaj więcej...)
Olbrzymia inwestycja związana z kanalizacją północnej części gminy rozpoczęta

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także ochronę środowiska Burmistrz Warki Dariusz Gizka w porozumieniu z Prezesem ZUK podjęli, strategiczne dla rozwoju północnej części gminy, decyzje o rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie oczyszczalni w


(czytaj więcej...)
W Warce niższe ceny za ciepło i ciepłą wodę użytkową

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. systematycznie czyni starania mające na celu obniżanie kosztów usług świadczonych mieszkańcom Gminy Warka. Ostatnio dzięki zaangażowaniu i umiejętnie przeprowadzonych negocjacjach przez Zarząd Spółki udało się uzyskać wymierny i


(czytaj więcej...)
Wiosną warecki ZUK rozkwita

Przełom marca i kwietnia to czas intensywnych prac porządkowych w naszym mieście, zgrabienia terenów, uzupełniania i wymiany ziemi w gazonach, na kwietnikach oraz rabatach. Dział Zieleni Miejskiej Zakładu Usług Komunalnych przygotowuje się do nowych nasadzeń kwiatów


(czytaj więcej...)
Opłaty za śmieci bez prowizji

Urząd Miejski w Warce informuje, iż w Banku Spółdzielczym w Jasińcu Filia w Warce (Plac Stefana Czar­nieckiego 19) mieszkańcy gminy Warka mogą dokonywać opłat za odbiór odpadów komunalnych bez prowizji.


(czytaj więcej...)
Warecki ZUKces!

Rozmowa z Romanem Korczakiem Prezesem Zarządu ZUK w Warce Sp. z o.o. Od ostatniej rozmowy z Panem  w lokalnych mediach („Nad Wisłą”) minęło 2 lata. Mówił Pan wówczas o konieczności restrukturyzacji firmy i dostosowaniu Zakładu do


(czytaj więcej...)
Zmiany w organizacji odbioru odpadów komunalnych w roku 2017 od mieszkańców Gminy Warka

31 grudnia 2016 skończyła się obecna umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Warka, jaką Zakład Usług Komunalnych w Warce Spółka z o.o. zawarł ze Związkiem Międzygminnym pod nazwą NATURA. Od 1 stycznia 2017 obowiązuje


(czytaj więcej...)
W Warce woda i ścieki bez podwyżek

Analiza ekonomiczna wyników finansowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. wykazała, że planowane przychody wg obecnie obowiązującej taryfy oraz dodatkowe przychody z usług komercyjnych, zapewnią pokrycie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego


(czytaj więcej...)
Kolejna unijna dotacja dla Warki!

Już niedługo, dzięki funduszom unijnym, w mieście pojawią się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz sortownia odpadów selektywnie zbieranych. Dziś umowę na dofinansowanie projektu podpisali Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz prezes zarządu Zakładu


(czytaj więcej...)